Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

NFZ. Zmiany w pilotażu kompleksowego leczenia SM

Udostępnij:
Opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające przepisy w sprawie programu pilotażowego leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM. Modyfikacje dotyczą głównie wyceny rehabilitacji.
Jak czytamy w uzasadnieniu, niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu nr 110/2022/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM (koordynowana opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym). Mają one na celu zmianę wyceny świadczeń, która wynika z dostosowania do obowiązujących warunków rozliczania świadczeń w rehabilitacji leczniczej.

W związku z powyższym, zmodyfikowano § 22 ust. 2 i 3 i § 23 ust. 6 oraz dodano załącznik nr 10a określający katalog zabiegów fizjoterapeutycznych, w którym wskazano wartość punktową produktów rozliczeniowych w zakresie: KOSM – fizjoterapia ambulatoryjna.

Zmiany związane są z obwieszczeniem rekomendacji nr 65/2022 prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Przyjęte rozwiązania wchodzą z dniem następującym po dniu podpisania. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia będzie dokonywane na podstawie wyceny wprowadzonej niniejszym zarządzeniem. Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 – Poprawa jakości.

Dokument dostępny na stronie NFZ: „Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.