Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Czynniki ryzyka neuropatii obwodowej po leczeniu paklitakselem lub oksaliplatyną

 
Niewiele wiadomo na temat czynników ryzyka występowania neuropatii indukowanej chemioterapią. Na łamach „JAMA" ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania obserwacyjnego na ten temat. Spośród przyczyn powikłań naukowcy wyodrębnili niski poziom hemoglobiny.
Charakterystycznymi działaniami niepożądanymi taksanów oraz związków platyny jest neuropatia obwodowa, jednak niewiele wiadomo na temat czynników ryzyka jej występowania. Na łamach „JAMA" Network Open ukazało się wieloośrodkowe obserwacyjne badanie z Australii dotyczące czynników ryzyka neuropatii indukowanej chemioterapią.

Grupę badawczą stanowiło 333 pacjentów leczonych w latach 2015-2020. Ocenę występowania neuropatii przeprowadzono 3 i 12 miesięcy po leczeniu. Spośród 333 pacjentów większość (80%) stanowiły kobiety. W sumie 228 było leczonych paklitakselem i 105 oksaliplatyna. 41% grupy badanej cierpiało z powodu raka piersi, a 25 proc. z powodu raka jelita grubego. U 72 proc. leczonych osób odnotowano co najmniej łagodną formę neuropatii obwodowej indukowanej chemioterapeutykami. W wieloczynnikowym modelu liniowym, większe nasilenie neuropatii było związane z niższym poziomem hemoglobiny przed leczeniem, wyższym BMI, starszym wiekiem oraz płcią żeńską.

Spośród czynników ryzyka neuropatii obwodowej indukowanej leczeniem oksaliplatyną lub paklitakselem jedynie niski poziom hemoglobiny jest szybko modyfikowanym czynnikiem ryzyka. W pozostałych przypadkach potrzeba więcej czasu lub nie ma możliwości modyfikacji.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe