Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Krajowa Sieć Onkologiczna poprawi jakość leczenia w Polsce – przekonują eksperci

Udostępnij:
– Pacjent powinien być dobrze leczony w każdym szpitalu onkologicznym. Dlatego pilnie trzeba zniwelować nierówności w dostępie do diagnostyki i terapii. Taką próbę po raz pierwszy podjęto w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej – powiedział dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.
Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić bardziej kompleksowe i efektywne zarządzanie opieką onkologiczną, skupioną wokół pacjenta z chorobą nowotworową, jak podkreślono podczas spotkania z dziennikarzami. Połączy ona szpitale onkologiczne w taki sposób, by zapewnić chorym najlepszą diagnostykę i leczenie – mówili specjaliści podczas konferencji poświęconej realizacji KSO.

Na początku września wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że prace związane z budową Krajowej Sieci Onkologicznej są już na ukończeniu. – Mamy już przygotowaną ustawę. Jestem przekonany, że na jesieni zostanie uchwalona przez parlament. Chcemy, aby od 1 stycznia 2023 roku ta sieć zaczęła działać – poinformował.

O tym, że KSO może poprawić polską onkologię, zapewniał 12 października przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Jego zdaniem nie pozostawiają co do tego wątpliwości wyniki pilotażu, którym objęto cztery województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.

– Wnioski, jakie wyciągnęliśmy, nie pozostawiają złudzeń, że wprowadzenie sieci będzie korzystne dla pacjentów onkologicznych – zaznaczył w informacji, którą przekazano podczas konferencji prasowej. Argumentował to tym, że pacjent w systemie opieki medycznej będzie prowadzony przez koordynatora, który ma zapewnić, by diagnostyka i leczenie przebiegały możliwie najsprawniej. Koordynator umówi chorego na badania, wizyty lekarskie, konsylia i zabiegi. Bo teraz pacjenci wraz ze swoimi rodzinami czują się często zagubieni i nierzadko tracą czas, tak potrzebny w leczeniu nowotworów, jak też nie wykorzystują w pełni możliwości dostępnej opieki medycznej.

– Pacjent powinien być dobrze leczony w każdym szpitalu zajmującym się onkologią. Dlatego pilnie trzeba wyrównać nierówności w dostępie do diagnostyki i terapii, bez względu na to, gdzie chory mieszka – powiedział dr hab. Adam Maciejczyk. To, gdzie leczenie jest dobre, a gdzie złe, ma wykazać dostęp do danych na ten temat. Taka próbę po raz pierwszy podjęto w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

– W ramach pilotażu powstał rejestr narządowy w czasie rzeczywistym, a nie jak dotychczas – po kilku latach. Daje to możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i ich korektę – zapewnił przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii. Dodał, że jedynie takie ciągłe i rzeczywiste monitorowanie jakości badań i terapii pozwoli doskonalić opiekę nad pacjentem. Zbieranie danych musi być jednak ujednolicone, inaczej nie będzie można ich porównywać.

Niezwykle istotną rolę w Krajowej Sieci Onkologicznej mają pełnić ośrodki koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentem onkologicznym, nazywane unitami. Zdaniem konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. Macieja Krzakowskiego, takie placówki powinny być podstawą KSO. – Chorego interesuje najbardziej to, żeby był diagnozowany i leczony zgodnie z najnowszą wiedzą i wszystkim tym, co się oferuje i jest dostępne. A to mogą zapewnić tzw. unity – podkreślił prof. Krzakowski.

Specjalista wyjaśnił, że ośrodki kompleksowej opieki onkologicznej dotyczą najczęściej występujących chorób nowotworowych, takich jak rak piersi, płuca i jelita grubego. Jest jednak wiele innych nowotworów wymagających również takiej kompleksowej i koordynowanej opieki, która ma być zapewniona w ramach KSO.

Krajowa Sieć Onkologiczna nie będzie wprowadzana chaotycznie, lecz powoli i stopniowo, jak zaznaczył dr hab. Adam Maciejczyk. Eksperci przyznali, że jej tworzenie budzi wciąż wiele kontrowersji, że prowadzi do centralizacji opieki, co wcale nie musi być korzystne dla pacjenta. – To nie jest zamknięcie się, lecz otwarcie, otwarcie na wszystkich, którzy chcą pójść razem z nami w kierunku dobrego leczenia i pełnej otwartości – zapewniał prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Piotr Rutkowski zwrócił uwagę, że Krajowa Sieć Onkologiczna wpisuje się w Europejski Plan Walki z Rakiem, jak również w Narodową Strategię Onkologiczną. Jego zdaniem poprawi ona leczenie oraz profilaktykę chorób nowotworowych. – A bez odpowiedniej organizacji możemy wydawać na onkologię coraz więcej pieniędzy – dodał ekspert.

Specjalista przypomniał, że według danych Komisji Europejskiej do 2035 r. liczba zachorowań na raka wzrośnie o 24 proc. To duże wyzwanie zdrowotne i dlatego powstał Europejski Plan Walki z Rakiem.

– Naszym zdaniem wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej jest konieczne, żeby poprawić opiekę nad pacjentem chorym na raka i dostosować się do europejskich i światowych wytycznych. Innej drogi nie ma – przekonywał dr hab. Adam Maciejczyk.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.