ONKOLOGIA
Układ moczowo-płciowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Operacja cytoredukcyjna z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii, w leczeniu raka jajnika

Źródło: JAMA Network Open
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 10.09.2020
 
 
Na łamach JAMA Network Open ukazało się retrospektywne badanie z Chin w którym przeanalizowano efekty leczenia pacjentek z rakiem jajnika w podanych operacji cytoredukcyjnej (ang. cytoreductive surgery, PCS) z lub bez dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotheraphy. HIPEC)
W badaniu przeanalizowano dane 584 pacjentek z pierwotnym nabłonkowym rakiem jajnika w stadium III. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi była mediana czasu przeżycia oraz odsetek 3-letnich przeżyć.

Spośród analizowanej grupy 425 (72,8%) pacjentek przebyło PCS + HIPEC podczas gdy 15 (27,2%) samo PCS. Mediana czasu przeżycia wynosiła odpowiednio 49,8 miesięcy i 34,0 miesięcy. 3-letni odsetek przeżyć wynosiły odpowiednio 60,3% oraz 49,5% (HR=0,64; 95% CI: 0,50-0,85). Największą korzyść z zastosowania HIPEC odnosiły pacjentki u których w PCS udało się usunąć wszystkie zmiany ze średnicą powyżej 1 cm. W tej podgrupie mediana czasu przeżycia wynosiła 53,9 miesięcy, podczas w wypadku gdy wykonano samo PCS - 42,3 miesiąca. Odsetki 3-letnich przeżyć wynosiły odpowiednio 65,9% oraz 55,4%.

Dodanie do HIPEC do PCS w leczeniu raka jajnika było związane z lepszymi odległymi skutkami leczenia.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe