Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Prezes AOTMiT nie rekomenduje refundacji irynotekanu liposomowego w leczeniu raka trzustki

Autor: Monika Stelmach |Data: 07.07.2021
 
 
Rak trzustki jest bardzo agresywnym nowotworem, cechującym się szybkim wzrostem miejscowym i rozprzestrzenianiem do węzłów chłonnych i wątroby. Odsetek 5-letnich przeżyć wynosi około 5 proc. Terapia irynotekanem liposomowym wydłuża medianę przeżycia o 2 miesiące w porównaniu z najczęściej stosowanym schematem.
Prezes AOTMiT swoją decyzję argumentuje tym, że dowody naukowe wskazują, że choć stosowanie nal-IRI + 5FU/LV w miejsce 5FU/LV wiąże się z wydłużeniem mediany przeżycia całkowitego o ok. 2 mies., to jednocześnie częściej występują zdarzenia niepożądane związane z leczeniem, a także obniżeniu ulegają możliwość pełnienia ról społecznych oraz ogólna ocena stanu zdrowia. Jednocześnie brak jest dowodów naukowych bezpośrednio porównujących stosowanie nal-IRI + 5FU/LV względem FOLFOX, który należy do grupy najczęściej stosowanych schematów leczenia w przedmiotowej populacji. W rekomendacjach refundacyjnych podkreśla się brak efektywności kosztowej ocenianej technologii.

Gruczolakorak trzustki (ang. pancreatic adenocarcinoma) jest nowotworem wywodzącym się z części zewnątrzwydzielniczej trzustki, odpowiedzialnej za produkcję soku trzustkowego. W większości przypadków (80–90 proc.) w chwili rozpoznania nowotworu jest on w stadium zaawansowanym uniemożliwiającym chirurgiczne usunięcie. Gruczolakoraki trzustki stanowią 95 proc. nowotworów złośliwych rozwijających się w tym narządzie. Zapadalność na raka trzustki w Polsce w 2013 roku wynosiła 6,2 na 100 tysięcy mężczyzn oraz 4,2 na 100 tysięcy kobiet. Zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem – choroba jest rzadko rozpoznawana do 30 r.ż., ponad 80 proc. przypadków występuje po 50 r.ż., zaś średni wiek zachorowania to około 70 lat.

Rak trzustki jest bardzo agresywnym nowotworem, cechującym się szybkim wzrostem miejscowym i rozprzestrzenianiem do węzłów chłonnych i wątroby. Odsetek 5-letnich przeżyć wynosi około 5 proc., a wskaźnik umieralności ma zbliżoną wartość do wskaźnika zachorowalności. Stan ten wynikać może z braku wczesnych objawów, w wyniku czego nowotwór jest rozpoznawany w zaawansowanym stadium. Tylko w 20–30 proc. przypadków jest możliwe podjęcie próby leczenia operacyjnego.


Dokument dostępny pod linkiem:: „Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznychi Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego irynotekan liposomowyw ramach programu lekowego „Leczenie uogólnionego raka trzustki”.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe