ONKOLOGIA
Leczenie bólu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zaparcia wywołane opioidami: przegląd opcji terapeutycznych w postępowaniu klinicznym

Źródło: Lang-Illievich i wsp Korean J Pain. 2019 Apr; 32(2): 69–78.
Redaktor: Anna Soboń |Data: 23.12.2020
 
 
Leczenie bólu często pociąga za sobą niepożądane zdarzenia żołądkowo-jelitowe. Chociaż opioidy są skutecznymi lekami łagodzącymi ból, częstość występowania zaparć wywołanych opioidami (OIC) waha się znacznie od 15% do nawet 81%. Może to prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia, często skutkującego przerwaniem terapii opioidami.
Czynność jelit należy regularnie oceniać przez cały okres leczenia opioidami. Jeśli u pacjenta występowały wcześniej zaparcia, które są dobrze kontrolowane, kontynuacja ich leczenia jest ważna i konieczna.

Jedną z opisywanych w publikacji metod leczenia OIC, jest zamiana dotychczas stosowanego opioidu na połączenie oksykodonu z naloksonem. Wykazano, że połączenie oksykodonu/naloksonu wiąże się z niższymi wskaźnikami OIC.

Wynik Bowel Function Index i zużycie środków przeczyszczających, często stosowane jako surogaty skuteczności, były niższe u pacjentów przyjmujących oksykodon/nalokson. Ponadto u pacjentów z opornym na leczenie OIC, definiowane jako regularne stosowanie co najmniej dwóch środków przeczyszczających, oksykodon/nalokson wiązał się ze znaczną redukcją zaparć w porównaniu z samym oksykodonem.

Niedawna metaanaliza wykazała, że połączenie było skuteczne w zmniejszaniu zaparć zarówno w bólu nowotworowym, jak i nienowotworowym.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31091505/
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.