Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Atogepant w prewencji napadów migreny

Udostępnij:
Wyniki badania ADVANCE wskazują, że zastosowanie doustnego atogepantu skutecznie zmniejszyło liczbę dni z bólem migrenowym w ciągu 12 tygodni w porównaniu z placebo. Krótki czas obserwacji nie pozwala jednak stwierdzić, czy lek można bezpiecznie przewlekle stosować w prewencji migrenowych bóli głowy.
Atogepant jest doustnym antagonistą receptora dla peptydu związanego z genem dla kalcytoniny. W badaniu o akronimie ADVANCE oceniono zastosowanie tej molekuły w prewencji napadów migreny.

Do badania włączono dorosłych, u których w ciągu od 4 do 14 dni miesiąca dochodziło do napadów bólu migrenowego. Pacjentów w równych proporcjach zrandomizowano do jednego z czterech ramion badania: placebo lub atogepantu w dawce 10 mg, 30 mg lub 60 mg przez 12 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana po tym okresie średniej liczby dni w ciągu miesiąca z odczuwalnym bólem migrenowym.

214 osób zostało zrandomizowanych do atogepantu w dawce 10 mg, 223 – do dawki 30 mg, 222 – do dawki 60 mg i 214 – do grupy placebo. Wśród uczestników badania średnia liczba dni z bólem migrenowym w miesiącu wyniosła od 7,5 do 7,9. Po 12 tygodniach zaobserwowano zmniejszenie liczby dni z bólem migrenowym we wszystkich regionach badania: o 3,7 dnia w grupie 10 mg, o 3,9 dnia w grupie 30 mg, o 4,2 dnia w grupie 60 mg i o 2,5 dnia w grupie placebo. We wszystkich ramionach interwencyjnych odnotowano istotne statystycznie zmniejszenie liczby dni z bólem migrenowym w porównaniu z ramieniem placebo. Zastosowanie atogepantu było związane z częstym występowaniem zaparć oraz nudności w porównaniu z placebo.

Zastosowanie doustnego atogepantu skutecznie zmniejszyło liczbę dni z bólem migrenowym w ciągu 12 tygodni w porównaniu z placebo. Wadą badania ADVANCE był krótki czas obserwacji i nie wiadomo, czy można bezpiecznie przewlekle stosować atogepant w prewencji migrenowych bóli głowy.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.