Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

CDC – projekt nowych zaleceń o stosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych

Źródło: https://www.medscape.com/viewarticle/968291
Autor: Iwona Konarska |Data: 21.02.2022
 
 
Tagi: CDC, opioidy
Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) opublikowały projekt zmian w praktyce klinicznej podawania leków opioidowych w zwalczaniu bólu (Clinical Practice Guidelines for Prescribing Opioids for Pain Management).
Projekt ma podlegać ocenie ze strony naukowców i klinicystów medycznych, zanim zostanie projektem zmian w standardzie podawania leków przeciwbólowych.

Ostatnie zalecenia dotyczące tego tematu zostały wydane w 2016 roku, gdy między innymi zalecano klinicystom ostrożność, jeśli rozważali zwiększenie dawki leków opioidowych o 50 lub więcej miligramów ekwiwalentu morfiny dziennie (MME/day) oraz unikanie wzrostu dawki do 90 miligramów ekwiwalentu morfiny dziennie. Zauważono też, że 3 dni lub mniej „będą często wystarczające”, by określić najniższą efektywną dawkę natychmiast uwalnianych opioidów przepisywanych w przypadku ostrych stanów bólowych. Rzadko trzeba czekać na ustalenie takiej dawki 7 dni lub dłużej.

W obecnym raporcie autorstwa National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC), należącego do CDC, limity dawek zastąpiono stwierdzeniem że klinicyści powinni użyć „swojego osądu i doświadczenia”, choć nadal podkreśla się dążenie do najniższych dawek i rozważenie zastosowania leków nieopioidowych. Nowy projekt jako otwarty trafi do oceny publicznej po 11 kwietnia br.

CDC podkreśla, że nowe zalecenia przynoszą „rekomendacje oparte na danych” dotyczące terapii dorosłych z bólami ostrymi, podostrymi lub przewlekłymi. Nie dotyczą one jednak zarządzania bólem u chorych z anemią sierpowatą, nowotworami lub w opiece paliatywnej.

Dotyczą one lekarzy pierwszej linii i innych, którzy stykają się z bólem w przychodniach i ambulatoriach, w tym po zabiegach stomatologicznych i po operacjach chirurgicznych oraz w przypadku pacjentów, którzy opuścili SOR. W projekcie znajduje się 12 rekomendacji w czterech obszarach, m.in. wspomagania klinicystów w ustaleniu, czy należy lub nie wprowadzić opioidową terapię przeciwbólową, selekcji odpowiedniego terapeutyku i jego dawkowania, czasu podawania i obserwacji działania, ustalenia ryzyka i potencjalnych działań niepożądanych.

Jak zauważa w piśmie przewodnim CDC, celem nowego projektu jest „zapewnienie ludziom dostępu do bezpiecznego, przystępnego i skutecznego leczenia bólu, które poprawi ich funkcjonowanie i jakość życia, jednocześnie określając i zmniejszając ryzyko związane z opioidami na receptę, ostatecznie także zmniejszając konsekwencje niewłaściwego stosowania i przedawkowania opioidów na receptę”.

Dodatkowo same wytyczne „mają być narzędziem klinicznym mającym na celu poprawę komunikacji między świadczeniodawcami a pacjentami i umożliwienie im podejmowania świadomych, skoncentrowanych na pacjencie decyzji”. Nowe zalecenia zaś „nie mają być stosowane jako sztywne standardy opieki”. Powinny one raczej służyć jako przewodnik wspierający świadczeniodawców w podejmowaniu decyzji klinicznych, zapewniając zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem.

Pacjenci, opiekunowie i świadczeniodawcy proszeni są w piśmie CDC o przesyłanie komentarzy w ciągu najbliższych 60 dni za pośrednictwem Rejestru Federalnego.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.