Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Coraz większa piramida świadczeń w gabinecie lekarza POZ

Udostępnij:
Zmiany m.in. w programie profilaktyki chorób układu krążenia, dzięki którym do badań zakwalifikuje się większa grupa pacjentów (w wieku od 35 do 65 lat), przewiduje znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Z programu profilaktyki chorób układu krążenia skorzystają osoby w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzy-stały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie będzie przysługiwać po upływie 5 lat.

Program będą mogły samodzielnie realizować pielęgniarki, zamiast – tak jak dotychczas – lekarze POZ.

Zawarte zmiany w dokumencie wchodzą w życie 1 lipca.

20 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział program reformy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazał, że reforma skupia się na pięciu zmianach: realizacji programów profilaktycznych, poszerzeniu zakresu badań diagnostycznych, zmianie opieki nad chorymi przewlekle, wdrożeniu opieki koordynowanej POZ oraz na wprowadzeniu rozliczania jednostkowego wybranych porad pielęgniarskich.

– Pacjenci i lekarze oczekują od POZ większego zakresu badań diagnostycznych – powiedział szef Ministerstwa Zdrowia. – Myśląc o całej piramidzie świadczeń, która w systemie opieki zdrowotnej jest realizowana, chcieliśmy, żeby jak największy zakres świadczeń był realizowany na poziomie POZ – dodał.

Od 1 lipca dodatkowe badania diagnostyczne będą obejmować: ferrytynę, witaminę B12, anty-CCP, antygen H. pyroli w kale, anty-HCV, szybkie testy (CPR – szybki test ilościowy dla dzieci do ukończenia 6. roku życia oraz strep-test). Oprócz tego lekarz POZ będzie mógł skierować pacjenta na tomografię klatki piersiowej po uprzednio wykonanym zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej i stwierdzeniu w opisie zmian wymagających weryfikacji.
 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.