Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czy ktoś ma pomysł na „atrapę systemu ochrony zdrowia”?

Udostępnij:
Naczelna Izba Lekarska pyta komitety wyborcze partii politycznych o plany na organizację i finansowanie ochrony zdrowia, program kształcenia przyszłych lekarzy oraz rolę samorządów zawodów zaufania publicznego związanych z ochroną zdrowia.
Naczelna Izba Lekarska rozesłała do wszystkich komitetów wyborczych partii politycznych biorących udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych listę pytań na temat systemu opieki zdrowotnej.

Odpowiedzi na nie staną się podstawą do stworzenia przez NIL tzw. latarnika wyborczego przedstawiającego zamierzenia i propozycje poszczególnych ugrupowań dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

– Chcemy bezpieczeństwa pacjentów i wysokiej jakości kształcenia, odpowiednio wysokiego finansowania ochrony zdrowia, dobrych warunków pracy dla lekarzy i realnego dialogu samorządu z przyszłym rządem. Atrapa systemu ochrony zdrowia, prawie uczelnie medyczne, przygotowujące prawie lekarzy, proponujących prawie leczenie przyniesie prawie zdrowie i prawie system. Dlatego stworzyliśmy listę pytań, na które odpowiedzi mają pokazać strategię na naprawę ochrony zdrowia w Polsce przez poszczególne opcje polityczne, oraz zobowiążą polityków przed pacjentami-wyborcami do późniejszego spełnienia swoich obietnic – zaznaczył Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pytania przygotowane przez NIL dotyczą planów na organizację i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, programu kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów oraz roli samorządów zawodów zaufania publicznego związanych z ochroną zdrowia. Na odpowiedzi izba oczekiwała do 8 września br.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.