LEKARZ POZ
Choroby układu oddechowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy rozstrzenie oskrzeli wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe?

Udostępnij:
Przegląd piśmiennictwa medycznego dostarcza ograniczonych informacji na temat rozprzestrzenienia chorób sercowo-naczyniowych wśród osób z rozpoznanym rozstrzeniem oskrzeli. Dr Vidya Navaratnam i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu określić częstość występowania choroby wieńcowej oraz udaru mózgu wśród pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma Thorax.
Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, iż - po uwzględnieniu w analizie statystycznej płci, wieku, palenia papierosów oraz znanych czynników chorób sercowo-naczyniowych – u osób ze stwierdzonym rozstrzeniem oskrzeli istotnie wcześniej rozpoznano uprzednio chorobę wieńcową (OR 1.33, 95% CI 1.25 - 1.41) lub udar mózgu (OR 1.92, 95% CI 1.85 - 2.01), w porównaniu z osobami tworzącymi grupę kontrolną (populacja ogólna). Oszacowane ryzyko wystąpienia pierwszego epizodu choroby wieńcowej (HR 1.44; 95% CI 1.27 - 1.63) lub udaru mózgu (HR 1.71; 95% CI 1.54 - 1.90) również okazały się istotnie wyższe wśród pacjentów ze stwierdzonym rozstrzeniem oskrzeli, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej.
Podsumowując, autorzy potwierdzili istotnie wyższe ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej lub udaru mózgu wśród pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli, w porównaniu z populacją ogólną. W związku z tym pacjenci Ci powinni pozostawać również obserwowani pod kątem wystąpienia tych schorzeń. Dodatkowo należy u tych osób wdrożyć postępowanie redukujące niekorzystny wpływ pozostałych czynników ryzyka.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.