LEKARZ POZ
Choroby układu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy umiarkowane spożycie alkoholu wpływa korzystnie na przebieg NAFLD?

Udostępnij:
Uważa się, że umiarkowane spożycie alkoholu zmniejsza insulinooporność oraz zmniejsza śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wciąż nie ma natomiast jednoznacznych danych na temat wpływu spożywania niewielkich ilości alkoholu na przebieg niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD).
Na łamach czasopisma Hepatology opublikowano ciekawą analizę, w której autorzy dokonują krytycznej oceny dostępnej wiedzy w zakresie omawianego tematu.
W ostatecznej analizie uwzględniono 7 badań obserwacyjnych. Odnotowano związek między umiarkowanym spożyciem alkoholu a zmniejszeniem ryzyka rozwoju niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH), a także włóknienia wątrobowego. Wykazano jednak, że okresowe spożywanie większych ilości alkoholu może nasilać włóknienie, a u chorych z zaawansowanym włóknieniem nawet spożywanie umiarkowanych ilości etanolu może sprzyjać rozwojowi raka wątrobowokomórkowego.
Autorzy zidentyfikowali jednak szereg czynników i problemów metodologicznych, które mogą ograniczać wiarygodność przedstawionych danych. Dlatego też podkreślają, że nie ma podstaw w chwili obecnej do silnej rekomendacji spożywania umiarkowanych ilości alkoholu u pacjentów z NAFLD
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.