Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dwa pakiety badań z budżetu powierzonego

Udostępnij:
Lekarze rodzinni będą mogli zlecać więcej badań diagnostycznych. Zmiany w POZ zostaną wprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy pakiet badań w ramach budżetu powierzonego będzie dostępny już od lipca 2022 r. Kolejny zostanie uruchomiony jesienią.
W podstawowej opiece zdrowotnej szykują się duże zmiany. Od lipca część badań diagnostycznych, na które kierowali dotąd lekarze specjaliści, będzie można wykonać w poradniach. Na liście badań, jakie będą mogli zlecać lekarze rodzinni, pojawi się dziewięć nowych pozycji. Są to badania biochemiczne i immunochemiczne: ferrytyna (teraz w koszyku POZ było badanie poziomu żelaza, które – jak przyznawali lekarze – jest mniej miarodajne) witamina B12; kwas foliowy; anty-CCP; CRP – szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.); przeciwciała anty-HCV; transglutaminaza tkankowa. Poza tym badania kału: antygen H. pylori w kale oraz badania mikrobiologiczne: strep-test, czyli szybki test wykrywający antygen paciorkowca.

Na finansowanie nowych badań każda placówka POZ otrzyma osobny, tzw. budżet powierzony.

Resort zdrowia ocenia, że dzięki nowym badaniom diagnostycznym lekarze POZ uzyskają możliwość podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych i wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu pacjenta do leczenia specjalistycznego.

Ujęcie w pakiecie także badań różnicujących przyczynę infekcji, jak CRP i strep-test, dodatkowo pozwoli ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci.
Poszerzenie katalogu badań diagnostycznych to także pierwszy stopień do wprowadzania opieki koordynowanej opartej na modelu wypracowanym podczas pilotażu POZ Plus.

Na tym nie koniec zmian, bo jesienią zostanie uruchomiony drugi pakiet badań diagnostycznych. Chodzi o badania z obszaru kardiologii – jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu, a także z kręgu endokrynologii – jak przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa.

Jest też propozycja, aby w poszerzonym pakiecie znalazło się również badanie spirometryczne, które wraz z próbą rozkurczową pozwoliłoby lekarzowi POZ zdiagnozować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Drugi pakiet badań byłby dostępny tylko w tych poradniach POZ, które podejmą się wprowadzenia opieki koordynowanej nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi, jak cukrzyca, astma czy niewydolność serca.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie poszerzenia pakietu badań laboratoryjnych w ramach budżetu powierzonego został opublikowany 27 maja i skierowany do konsultacji publicznych.

Opracowanie: INK
 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.