LEKARZ POZ
Choroby układu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

ESD w przełyku u chorych z marskością wątroby

Udostępnij:
Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa ESD w przypadku powierzchniowych nowotworów przełyku SEN u chorych z marskością wątroby wydaje się być techniką skuteczną i bezpieczną, wynika z badania japońskiego.
Na łamach czasopisma Digestive Diseases and Sciences opublikowano wyniki ciekawej pracy, w której oceniono bezpieczeństwo zabiegu endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej (ang. endoscopic submucosal dissection - ESD) w leczeniu powierzchownych nowotworów przełyku (ang. superficial esophageal neoplasms – SEN) u osób z marskością wątroby.

Autorzy japońscy w retrospektywnej analizie uwzględnili 40 chorych, u których stwierdzono 50 przypadków SEN (32 pacjentów bez marskości, 39 przypadków SEN vs. 8 chorych z marskością, 11 przypadków SEN).
Wykazano istotnie niższe stężenie płytek krwi i wyższy wskaźnik INR u osób z marskością wątroby. Nie odnotowano istotnych różnic w wielkości usuwanych SEN oraz w czasie trwania procedury ESD u chorych z marskością wątroby i bez niej. Podobnie – odsetki resekcji en bloc nie różniły się między grupami. Odsetki zajęcia procesem chorobowym błony podśluzowej wyniosły odpowiednio 54,5% i 25,6% u osób z marskością i bez niej, podczas gdy resekcja R0 była możliwa u 77,8 i 94,3% chorych (p=0.16). Istotnie częściej odnotowywano krwawienie w czasie ESD u pacjentów z marskością (18,2 vs 0%; p=0.04). Nie odnotowano przypadku perforacji, krwawienia po zabiegu (odroczonego) czy zgonu związanego z ESD.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.