Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Entuzjazm do życia zmniejsza się wraz z wiekiem dziecka

Udostępnij:
Stan psychiczny uczniów nie poprawił się po zakończeniu pandemii i powrocie do szkół, zaś samopoczucie fizyczne wyraźnie obniża się wraz z wiekiem – wynika z badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.
Wyniki jakości życia dzieci i młodzieży zaprezentował rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Analiza jest częścią rozpoczętego w trakcie pandemii na zlecenie RPD cyklu największych od dwóch dekad ogólnopolskich badań naukowych jakości życia młodych rodaków.

Ogólny wskaźnik samopoczucia fizycznego uczniów można uznać za zadowalający (średnia 67,5 pkt na 100), aczkolwiek wyraźnie spada on wraz z wiekiem. Najmłodsi najwyżej oceniają swoją sprawność ruchową i aktywność fizyczną (ok. 80 proc. wskazań pozytywnych), która z kolei u najstarszych zmniejsza się do ok. 60 proc. wskazań. Młodzież nie ma wystarczająco dużo aktywności ruchowej, nawet jeśli deklaruje ona zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego i ogólną sprawność fizyczną.

Uczniom brakuje energii do życia – taką chęć i werwę wskazał zaledwie co drugi uczeń
(średnia 2,5 na 4 pkt). Nie najwyżej oceniane jest również zdrowie (ogólna średnia 2,7), przy czym optymistycznie o swojej ogólnej kondycji zdrowotnej mówi tylko połowa młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Alarmujące są też statystyki dotyczące płci – o ile wśród najmłodszych dysproporcja ta nie
jest obserwowana, o tyle wśród starszych roczników we wszystkich aspektach składających się na zdrowie fizyczne chłopcy wypadali lepiej, przy czym w grupie młodzieży różnica ta była bardzo znacząca. Istotne zatem wydaje się zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu od najmłodszych lat, tak podczas zajęć szkolnych, jak i pozaszkolnych.

Samopoczucie psychiczne to kolejny z aspektów, który jest mocno zróżnicowany w zależności od grupy wiekowej. Dobrostan psychiczny jest znacznie wyższy u dzieci niż u starszych kolegów i koleżanek. Sześciu na dziesięciu uczniów czuje radość z życia, przy czym entuzjazm spadał wraz z wiekiem. Za radosne swoje życie uznała mniej niż połowa młodzieży, podobnie wyniki wyglądały w kwestii dobrego nastroju czy dobrej zabawy, które zanegował co piąty uczeń liceum czy technikum. Choć smutek nie jest częstym doświadczeniem wśród najmłodszych dzieci, ze wszystkich negatywnych zjawisk ta średnia wypadła najniżej. Obniżenie nastroju i niechęć do działania bardziej zauważalne są u nastoletnich dziewcząt, tak ze starszej, jak i młodszej grupy wiekowej.

Natomiast poczucie samotności rzadko towarzyszy uczniom, co świadczy o tym, że gorsze samopoczucie nie wynika z braku ludzi w najbliższym otoczeniu. Niepokój w aspekcie samopoczucia psychicznego budzą także dane dotyczące własnej samooceny. Niezadowolony z siebie był co dziesiąty siedmio- i ośmiolatek, co czwarty szóstoklasista i co trzeci uczeń szkoły ponadpodstawowej. Szczególnie krytyczny obraz siebie mają nastolatki płci żeńskiej, a u dziewcząt z liceum czy technikum to niewartościowanie własnej osoby tylko się pogłębia – negatywnie postrzega siebie odpowiednio ich 32 proc. i 39 proc.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.