SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Interpretacja wyników hematologicznych badań laboratoryjnych w praktyce lekarza rodzinnego
 
Do najczęściej zlecanych badań laboratoryjnych należy morfologia krwi obwodowej. Obecnie stosowane automatyczne analizatory dostarczają informacji o szeregu parametrów obejmujących nie tylko skład odsetkowy krwinek białych, lecz także właściwości krwinek czerwonych i płytkowych oraz retikulocytów. Ich uwzględnienie i właściwa interpretacja ułatwia i ukierunkowuje dalsze postępowanie diagnostyczne.
W niektórych sytuacjach (nieprawidłowy lub niemożliwy do oznaczenia skład odsetkowy krwinek białych, zaburzenia liczby leukocytów lub podejrzenie choroby onkohematologicznej) należy zlecić rozmaz krwi metodą mikroskopową. W przypadku nieprawidłowości w obrazie krwi trzeba przede wszystkim ustalić, czy te zaburzenia nasuwają podejrzenie choroby hematologicznej, są objawem choroby niezwiązanej z układem krwiotwórczym czy też nie są wyrazem żadnej patologii. Również często jest zlecane oznaczanie szybkości opadania krwinek czerwonych (OB). Jej przyspieszenie wynika ze zmiany liczby lub właściwości fizycznych krwinek czerwonych bądź też z nadmiaru w osoczu niektórych substancji, zwłaszcza markerów stanu zapalnego i immunoglobulin. Izolowane, bezobjawowe przyspieszenie OB wymaga wykonania proteinogramu i w przypadku stwierdzenia obecności białka monoklonalnego pacjent winien być skierowany do diagnostyki specjalistycznej w celu potwierdzenia lub wykluczenia rozrostu plazmocytów.

Pełna treść artykułu:
www.termedia.pl/Interpretacja-wynikow-hematologicznych-badan-laboratoryjnych-w-praktyce-lekarza-rodzinnego,98,32203,1,0.html
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe