Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Jak realizować opiekę koordynowaną

Udostępnij:
Narodowy Fundusz Zdrowia odniósł się do pytań Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, które zapytało m.in. o to, czy rezydenci medycyny rodzinnej – także ci, którzy rozpoczynają szkolenie specjalizacyjne – są uprawnieni do realizacji świadczeń opieki koordynowanej.
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zareagowało na rozporządzenie ministra zdrowia i zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

W liście otwartym do tych urzędów KLR zaznaczyło, że mimo publicznie zgłaszanych postulatów o przesunięcie terminu wdrożenia opieki koordynowanej w celu umożliwienia praktykom lekarzy rodzinnych wprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych (w tym kadrowych, lokalowych, sprzętowych) nie dano odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się na tak istotne zmiany.

Pomimo wielokrotnie zgłaszanych zastrzeżeń, dotyczących przesunięcia odpowiedzialności za organizację specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych z MZ i NFZ na lekarzy rodzinnych wdraża się pierwotne założenia bez żadnych zmian i postulowanych przez środowisko lekarzy rodzinnych poprawek. Nie uwzględniono też propozycji wyodrębnienia do opieki koordynowanej poradni specjalistycznych działających w ramach dotychczasowych umów z funduszem – tłumaczyło Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Zauważyło również, że nie ustalono także sposobu realizacji współpracy lekarzy POZ z innymi specjalistami, zasad rozliczeń finansowych pomiędzy podmiotami, podstaw prawnych dla włączenia porad dietetycznych do świadczeń zdrowotnych oraz skutków wynikających z realizacji opieki koordynowanej dla praktyk lekarzy rodzinnych. Niejasne są również zapisy odnoszące się do wizyty kwalifikującej do opieki koordynowanej oraz do sposobu rozliczania zadań koordynatora.

W związku z powyższym lekarze prosili o odpowiedzi na pytania:
• Czy rezydenci medycyny rodzinnej – także ci, którzy rozpoczynają szkolenie specjalizacyjne – są uprawnieni do realizacji świadczeń opieki koordynowanej?
• Jakie są wymogi kwalifikacji zawodowych dla rezydentów szkolących się w zakresie kardiologii, diabetologii, endokrynologii i pulmonologii, którzy będą konsultować pacjentów specjalistom medycyny rodzinnej w ramach opieki koordynowanej?
• W jaki sposób powinna być prowadzona i udostępniana dokumentacja medyczna z takich konsultacji? Jak należy obliczyć, ile będzie przypadało tych konsultacji na praktykę na miesiąc (3 proc. budżetu w okresie rozliczeniowym, jakim?)?

Odpowiedzi udzieliła Anna Miszczak, p.o. dyrektora departamentu świadczeń opieki zdrowotnej, wskazując, że do realizacji świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej jest uprawniony personel medyczny wskazany w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.

Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji lekarz POZ – lekarz specjalista jest rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Łączna wartość konsultacji z lekarzem specjalistą (lekarz POZ – lekarz specjalista) nie może przekroczyć 3 proc. kwoty budżetu powierzonego opieki koordynowanej w okresie rozliczeniowym, czyli 3 proc. wartości budżetu powierzonego określonego w umowie.

– Wprowadzając świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej Narodowy Fundusz Zdrowia będzie monitorował realizację świadczeń. W związku z tym dopuszczamy wprowadzenie zmian wynikających z oceny, a mających wpływ na poprawę jakości opieki nad pacjentem w POZ – czytamy w odpowiedzi. Anna Miszczak zaznaczyła też, że lekarz POZ proponuje pacjentowi w ramach indywidualnego planu opieki medycznej możliwość realizacji konsultacji u danego lekarza specjalisty, co oznacza nie przymus, lecz dobrowolność skorzystania z takiej porady.

Zakres świadczeń określony w budżecie powierzonym opieki koordynowanej dotyczy realizacji badań, porad i konsultacji w ramach umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, a nie w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. W zakresie świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej lekarz POZ może zlecić badania w przypadku podejrzenia choroby przewlekłej.

Opracowanie: INK
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.