Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Kardiologiczni pacjenci wysokiego ryzyka otrzymają nowe świadczenie

Udostępnij:
Od lutego trafia do koszyka świadczeń opieki zdrowotnej, dla pacjentów wysokiego ryzyka, przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa.
Wprowadzona regulacja odpowiada na potrzebę uwzględnienia w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, lecz poza tzw. ryczałtem, o nowe świadczenie – „Przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa, przeznaczona dla pacjentów wysokiego ryzyka”.

Zostało ono dodane do wykazu świadczeń gwarantowanych w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia z 29 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. poz. 2610).

Koszty wynikające z obowiązku finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego świadczenia są konsekwencją zmian wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia z 29 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Samo ustalenie formy finansowania tego świadczenia w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, nowe świadczenie będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów wysokiego ryzyka, przyczyniając się do odpowiedniej dostępności procedury medycznej dzięki wprowadzeniu odrębnego rozliczania kosztów tego świadczenia w ramach systemu podstawowego szpitalnego.

Przedłożony 17 stycznia projekt nowelizacji dostosowuje zapisy rozporządzenia do obowiązujących zmian. Zmiany wejdą w życie 1 lutego 2024 roku.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.