LEKARZ POZ
Choroby układu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Kobiety częściej umierają z powodu chorób wątroby związanych z alkoholem

Udostępnij:
Nowe badania sugerują, że kobiety cierpiące na stłuszczeniową chorobę wątroby (SLD) związaną ze spożywaniem alkoholu są obarczone większym ryzykiem śmierci niż mężczyźni cierpiący na tę samą chorobę.
Naukowcy przeanalizowali dane z amerykańskiego badania National Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES III, 1988-1994), które obejmowało standaryzowane ultrasonograficzne pomiary stłuszczenia wątroby, ocenę cech ryzyka kardiometabolicznego oraz dane kwestionariuszowe dotyczące spożycia alkoholu.

Spośród 10 007 uczestników w wieku 20 lat i starszych (średnia wieku 42 lata; 50,3 proc.mężczyzn), którzy zostali włączeni i obserwowani przez medianę wynoszącą 26,7 lat, 1461 miało stłuszczeniową chorobę wątroby związaną z dysfunkcją metaboliczną (MASLD), 105 – chorobę wątroby związaną z alkoholem (ALD), 225 choroby wątroby związane z dysfunkcjami metabolicznymi i alkoholem (MetALD), 180 inne typy SLD i 8036 bez SLD.

Zbadano związane z SLD ryzyko śmiertelności z dowolnej przyczyny po uwzględnieniu wieku wyjściowego, palenia tytoniu, skurczowego ciśnienia krwi, leków przeciwnadciśnieniowych, cukrzycy typu 2 , stosowania leków przeciwcukrzycowych, wskaźnika masy ciała, cholesterolu całkowitego, cholesterolu w postaci lipoprotein o dużej gęstości, terapii obniżającej poziom lipidów, rasy i dochodów rodziny.

U mężczyzn częstość występowania MASLD, MetALD i ALD wynosiła kolejno 18,5 proc., 3,2 proc. i 1,7 proc., natomiast u kobiet 10,3 proc., 1,2 proc. i 0,3 proc.

W analizach przeżycia skorygowanego wieloma zmiennymi MASLD nie był istotnie powiązany ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny dla żadnej płci w porównaniu z osobami bez SLD.
Natomiast MetALD wiązał się z o 83 proc. wyższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u kobiet (współczynnik ryzyka 1,83), ale nie był istotnie powiązany ze śmiertelnością u mężczyzn.
ALD była istotnie powiązana ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny u obu płci, przy czym była ona większa u kobiet niż u mężczyzn (odpowiednio HR 3,49 w porównaniu z 1,89) – co odpowiada około 160 proc. wyższemu ryzyku zgonu w przypadku kobiet. Jeśli chodzi o nasilenie SLD, tendencja w zakresie pogorszenia fenotypów (tj. MASLD, MetALD lub ALD) była istotna dla różnic w śmiertelności między płciami, ale nie w częstości występowania.

– Ponieważ spożycie alkoholu można modyfikować, ograniczenie jego spożycia, zwłaszcza u kobiet z grupy ryzyka SLD, może mieć kluczowe znaczenie w ramach wysiłków mających na celu zmniejszenie ryzyka śmiertelności u pacjentów z SLD – napisali autorzy.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.