Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Kolejne podejście do uregulowania zawodu dietetyka

Udostępnij:
Do Sejmu trafił alternatywny projekt ustawy dotyczącej ustanowienia zawodu dietetyka jako nowego zawodu medycznego.
Projekt złożony przez opozycyjnego posła Marka Rutkę z Lewicy, dotyczący ustanowienia zawodu dietetyka jako nowego zawodu medycznego, jest alternatywny dla ustawy o niektórych zawodach medycznych i zgodny z tym, o czym parlamentarzysta wspominał podczas ostatniej debaty w trakcie Komisji Zdrowia. Jak wskazuje Polski Związek Zawodowy Dietetyków (PZZD), podczas spotkania komisji poseł Rutka poinformował, że próbował już złożyć własny projekt ustawy o zawodzie dietetyka, ale został on odrzucony przez marszałek Sejmu.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej 17 zawodów medycznych, w tym zawód dietetyka. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreślił, że ustawa ma na celu zapewnienie wykonywania zawodów medycznych przez wykwalifikowany personel. Między innymi z tym punktem nie zgadza się Polski Związek Zawodowy Dietetyków. W ocenie związkowców ustawa ta nie przewiduje tak kluczowego dla zachowania jakości wykonywania zawodu organu, jak samorząd zawodowy. Oznacza to, że ministerstwo po wprowadzeniu ustawy o innych zawodach medycznych nie będzie chętne do pracy nad osobną regulacją dla dietetyków.

Kolejne, drugie czytanie tej ustawy ma odbyć się 23 maja br. Zadecyduje ono o tym, które zawody zostaną w niej zapisane. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie z niego wykreślony zawód logopedy. PZZD w oświadczeniu podaje, że na wniosek tej organizacji posłowie złożyli także poprawkę dotyczącą wykreślenia dietetyków z ustawy o niektórych zawodach medycznych. Związek apeluje także do dietetyków o udział w akcji „Porozmawiaj z posłem” w celu podkreślenia opinii środowiska w sprawie projektu ustawy. Do tej pory ponad 700 dietetyków podpisało petycję w sprawie powołania samorządu dietetyków i określenia standardów kształcenia w tym zawodzie.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.