Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Kongres ACC: Terapia pacjentów nietolerujących statyn

Udostępnij:
Tegoroczny kongres American College of Cardiology przyniósł ważne wieści dla wszystkich osób obciążonych ryzykiem sercowo-naczyniowym – okazuje się, że do wachlarza terapeutycznego dołącza kwas bempediowy.
Kwas bempediowy, inhibitor liazy ATP-cytrynianowej, obniża poziom cholesterolu lipoprotein o małej gęstości (LDL) i wiąże się z małą częstością występowania miopatii (co jest niestety minusem statyn), jednak jego wpływ na incydenty sercowo-naczyniowe pozostaje niepewny. W dotychczasowych badaniach uzyskano średni spadek stężenia cholesterolu LDL o 18 proc. w porównaniu z placebo po dodaniu do maksymalnie tolerowanej terapii statyną i 24 proc. w porównaniu z placebo u pacjentów z nietolerancją statyn w wywiadzie.

W niniejszym wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu 13 970 pacjentów nietolerujących i/lub niemogących (z różnych wskazań) przyjmować statyn przydzielono losowo w stosunku 1:1 do terapii kwasem bempediowym w dawce 180 mg raz na dobę doustnie lub do grupy placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był jeden z 4 dużych incydentów sercowo-naczyniowych: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, udar niezakończony zgonem lub ostry zespół wieńcowy zakończony rewaskularyzacją. Mediana czasu obserwacji wyniosła 40,6 miesiąca.

Średni wyjściowy poziom cholesterolu LDL wynosił 139,0 mg/dl w obu grupach. Po 6 miesiącach terapii osiągnięto istotnie wyższe, aż o 29,2 mg/dl, obniżenie poziomu LDL w grupie leczonej kwasem bempediowym; procentowo redukcja wyniosła 21,1 proc. Co najważniejsze, istotnie przekładało się to na zmniejszenie częstości występowania wyżej wymienionych incydentów sercowo-naczyniowych (11,7 vs 13,3 proc.); podobnie zmniejszeniu uległa częstość zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, udaru mózgu niezakończonego zgonem lub zawału serca niezakończonego zgonem, zawału serca zakończonego lub niezakończonego zgonem (3,7 vs 4,8 proc.). Częstość występowania dny moczanowej i kamicy dróg żółciowych była nieco większa w grupie badawczej – obserwowano to także w poprzednich badaniach. Kolejnymi z działań niepożądanych okazały się niewielkie zwiększenie stężenia kreatyniny, kwasu moczowego i enzymów wątrobowych w surowicy.

Wśród pacjentów nietolerujących statyn leczenie kwasem bempediowym spełniało zakładaną rolę; warto zwrócić uwagę na stosunkowo krótki okres obserwacji. Pozostaje poczekać na wyniki dłuższego stosowania leku, który – jak widać – posiada duży potencjał do powszechnego stosowania.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.