Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Lawina skarg na teleporady

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Z najnowszego raportu RPP dotyczącego wyjaśnień spraw indywidualnych pacjentów w latach 2019–2021 wynika, że nieprawidłowości występujące w POZ dotyczyły głównie braku dostępu do świadczeń zdrowotnych medycyny rodzinnej, w tym teleporady.
Z zakończonych postępowań wyjaśniających wynika, że w 93 proc. przypadków potwierdzono naruszenia praw pacjenta. W porównaniu z innymi rodzajami świadczeń ten wskaźnik stwierdzeń jest najwyższy.

Powtarzającym się problemem był przede wszystkim brak możliwości rejestracji na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz odmowa jej udzielenia w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, braku kontaktu telefonicznego z placówką, z powodu nadmiernego obciążenia linii telefonicznej. Nieprawidłowości dotyczyły też braku informacji o standardzie teleporady – pacjenci nie otrzymywali informacji, kiedy teleporadą może bezpiecznie zastąpić osobistą wizytę u lekarza, a kiedy są wskazania do bezpośredniego z nim kontaktu. Kolejne stwierdzenie to brak możliwości skorzystania z teleporady, jak również brak należytej staranności podczas teleporad (np. pomimo wskazań medycznych odmówiono pacjentowi wizyty stacjonarnej czy informacji o stanie zdrowia).

Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje jednoznacznie, że przychodnie są zobowiązane do zapewnienia pacjentowi kontaktu z lekarzem w formie teleporady. Nie mają więc prawa odmówić pacjentowi świadczeń na odległość. W celu uzyskania teleporady należy skontaktować się z rejestracją placówki medycznej, która powinna poinstruować, w jaki sposób można umówić się z lekarzem. Jeśli jednak lekarz uzna, że teleporada może być niewystarczająca i zechce zbadać pacjenta fizykalnie, trzeba będzie skorzystać z wizyty osobistej. W razie nieuzasadnionej odmowy udzielenia teleporady można taką sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta: tel. 800 190 590.

Przypomnijmy, że jakość teleporad badał też NFZ. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 maja 2022 roku Terenowe Wydziały Kontroli Departamentu Kontroli NFZ przeprowadziły 81 postępowań kontrolnych. W przypadku 44 postępowań potwierdzono nieprawidłowości. Skutkowały one naliczeniem kar umownych wobec podmiotów kontrolowanych w wysokości 282 522,31 zł oraz zobowiązaniem do uiszczenia kwoty 17 296,16 zł tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych.

Co więcej, nieprawidłowości stwierdzono również w przypadku 26 postępowań kontrolnych dotyczących „Teleporad lekarskich na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2”.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.