Specjalizacje, Kategorie, Działy
123 RF

Lekarze rodzinni: Opieka koordynowana w POZ wymaga zmian

Udostępnij:
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w liście otwartym, apeluje do minister zdrowia Izabeli Leszczyny, o zmiany organizacyjne w kilku obszarach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.
Jak napisano w liście, "Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, po zebraniu ponad rocznych doświadczeń płynących z realizacji opieki koordynowanej w POZ oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie naszych pacjentów, chciałby zaproponować wprowadzenie zmian w organizacji opieki koordynowanej. Ich celem jest między innymi zrównanie dostępu do zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej."

Opieka koordynowana jedynie w co trzecim gabinecie POZ
Lekarze rodzinni informują, że po ponad rocznym okresie wdrażania opieki koordynowanej do POZ, na koniec roku 2023 ok. 70 proc. podmiotów nadal nie zdecydowało się na rozszerzenie zakresu opieki, a część spośród realizujących opiekę koordynowaną zapewnia ją w pojedynczych obszarach terapeutycznych.

Jak podkreślają, przekazane im doświadczenia płynące z realizacji opieki koordynowanej na terenie całego kraju wskazują na konieczność zmian w tym zakresie. W dalszej części listu wskazują, że obecna organizacja opieki koordynowanej doprowadziła do zróżnicowania zakresu świadczeń zdrowotnych w POZ, co spowodowało także nierówności w dostępie do diagnostyki i terapii chorób leczonych przez specjalistów. Dlatego też Zarząd Główny KLRwP jest przekonany, że niektóre obszary opieki koordynowanej nie powinny ulec zmianie, a inne wymagają poprawy i zmian organizacyjnych.

Te obszary wymagają zmian
Lekarze rodzinni w liście otwartym do minister zdrowia Izabeli Leszczyny wskazują, które obszary wymagają zmian. Oto one:

– Popieramy i proponujemy pozostawienie dotychczasowej, elastycznej organizacji opieki koordynowanej, prowadzonej samodzielnie przez poradnie POZ w oparciu o podwykonawców konsultujących we własnych gabinetach, jak również w oparciu o specjalistów zatrudnionych w przychodni POZ oraz wykorzystujących sprzęt tych przychodni.

– W celu rozszerzenia listy podmiotów POZ oferujących zakres świadczeń opieki koordynowanej potrzebna jest pomoc NFZ w organizacji opieki koordynowanej dla tych podmiotów poprzez stworzenie przez NFZ wykazu poradni specjalistycznych i gabinetów prywatnych specjalistycznych, gotowych do współpracy z lekarzami rodzinnymi w ramach opieki koordynowanej w całym kraju we wszystkich proponowanych obszarach
terapeutycznych. Proponujemy zastosowanie rozwiązania podobnego do organizacji w Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK), czyli NFZ przygotuje listę placówek medycznych zakwalifikowanych do realizacji opieki koordynowanej. Placówki POZ będą mogły wybierać do współpracy podmioty zakwalifikowane przez NFZ.

– Konieczne jest unormowanie prawne udzielania świadczeń w zakresie dietetyki oraz uregulowanie wykonywania zawodu dietetyka jako osoby udzielającej świadczenia zdrowotne. Dotychczasowe rozwiązania nie wymieniają zawodu dietetyka wśród zawodów medycznych.

– Proponujemy rozszerzenie zakresu diagnostyki w ramach ścieżki nefrologicznej o badanie stężenia parathormonu i fosforu w surowicy oraz wykonywanie i dodatkowe finansowanie badania USG nerek w trakcie konsultacji specjalisty nefrologa w opiece koordynowanej, w odniesieniu do leczenia przewlekłej choroby nerek.

– Postulujemy poprawienie sposobu rozliczeń finansowych opieki koordynowanej, tak, aby nie dochodziło do konieczności zwracania środków finansowych za świadczenia, które mają status „ostrzeżenia” (aby takie świadczenia nie były zamienione po pewnym czasie na świadczenia ze statusem „błędu”, co skutkuje zwrotem środków finansowych). Najczęściej status „ostrzeżenia” w rozliczeniach finansowych dotyczy realizacji świadczeń z budżetu powierzonego i opieki koordynowanej w czasie jednej wizyty (np. wyników badań - wtedy generuje się ostrzeżenie a po pewnym czasie błąd kodu MZ, co wymusza zwrot środków za wykonane świadczenia). Konieczność niesłusznego zwrotu środków jest bardzo frustrująca i zniechęcająca dla świadczeniodawców. W celu
prawidłowego sfinansowania świadczeń trzeba tworzyć sztucznie dwie wizyty lekarskie. Uważamy, że rozwiązaniem może być utworzenie jednego kodu MZ dla podmiotów realizujących opiekę koordynowaną niezależnie od rodzaju finansowania badania diagnostycznego.

– Analizując ostatnie doniesienia z różnych województw o zmniejszeniu finansowania i/lub niewypłacaniu nadwykonań postulujemy rozliczanie wszystkich świadczeń i nadwykonań, ponieważ zmniejszanie środków przeznaczonych w danym podmiocie na opiekę koordynowaną i niewypłacanie nadwykonań powoduje zmniejszenie chęci
kontynuowania realizacji świadczeń opieki koordynowanej przez podmioty ją prowadzące oraz zniechęcanie nowych podmiotów do rozpoczęcia opieki koordynowanej.

Przeczytaj także: "Ścieżka nefrologiczna w POZ ograniczy leczenie nerkozastępcze".
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.