Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Lekarze upominają się o wzrost wynagrodzeń

Udostępnij:
Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do parlamentarzystów o nowelizację ustawy dotyczącej minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem wypracowanych kompromisowych współczynników.
– Mam nadzieję, że obietnica senatorów RP złożona przedstawicielom zawodów medycznych nie pójdzie w zapomnienie, a zostanie wdrożona przez nowy rząd. Zgodnie z wypracowanym z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym kierunkiem zmian apelujemy do parlamentarzystów o nowelizację ustawy dotyczącej minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem właśnie kompromisowych współczynników – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Dodał też, że samorząd lekarski popiera inne grupy zawodowe w słusznych dążeniach do podwyższenia współczynników pracy, na podstawie których obliczane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych w placówkach leczniczych.

Odnosząc się do uchwalonej 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, samorząd lekarski przypomina także o zgłaszanych przez Senat RP X kadencji poprawkach, które stanowiły jednocześnie kompromis wypracowany przez zawody medyczne obecne w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjno-Strajkowym oraz działające w „Białym miasteczku 2.0” w 2021 r. Wytyczają one właściwy kierunek oraz stanowią gotowe rozwiązanie zracjonalizowania pracy kadry medycznej.

Obecne przepisy nie odpowiadają słusznym oczekiwaniom płacowym wielu środowisk medycznych, a w szczególności przyjętym przez Krajowy Zjazd Lekarzy postulatom środowiska lekarskiego. Współczynniki wynagrodzenia lekarzy w Polsce w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia są jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej. Przepisy powinny gwarantować stopniowy wzrost wynagrodzeń lekarzy, aż do osiągnięcia postulowanego przez samorząd lekarski poziomu trzech średnich krajowych dla lekarza specjalisty i dwóch średnich dla lekarza bez specjalizacji.

NIL podkreśla również, że lekarze chcą pracować w systemie umożliwiającym wykonywanie pracy w wymiarze czasu równemu jednemu etatowi. W systemie, który nie będzie wymuszał pracy ponad siły, mającej być sposobem na łatanie dziur kadrowych w publicznych placówkach medycznych; w systemie, który zapewni bezpieczeństwo pacjentowi.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.