Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej z większymi uprawnieniami

Udostępnij:
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Zmiany dotyczą warunków przeprowadzenia dwóch świadczeń opieki zdrowotnej: „porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci”, „porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci”. Jest to poszerzenie personelu medycznego uprawnionego do realizacji przedmiotowych świadczeń i doprecyzowanie wymogów dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Zauważono, że w aktualnych przepisach nie uwzględniono lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci. – Poszerzenie personelu medycznego, uprawnionego do realizacji świadczeń „porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci" oraz „porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci”, o lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci nie tylko ułatwi realizację stażu, ale również skróci czas oczekiwania na poradę w poradni endokrynologii dziecięcej oraz poradni diabetologii dziecięcej. To z kolei przyczyni się do szybszej oraz sprawniejszej diagnostyki i leczenia pacjentów – stwierdzono w uzasadnieniu.

Poszerzono listę lekarzy mogących realizować świadczenia „porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci”, a także listę obowiązkowego sprzętu i aparatury medycznej. Świadczeniodawca musi posiadać program do interpretacji danych z systemów ciągłego monitorowania glikemii metodami CGM – RT i FGM. Z kolei punkty ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizujące „poradę specjalistyczną – endokrynologia dla dzieci” powinny mieć stadiometr typu Harpenden. Jeśli AOS chce mieć możliwość akredytacji do specjalizowania lekarzy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, takie wyposażenie jest konieczne. Warunki te powinny zostać spełnione do 1 lipca 2024 roku, a rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.