Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Medycyna rodzinna najpopularniejsza

Udostępnij:
Zakończyło się jesienne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne lekarzy. W sumie – po dwóch turach rekrutacji – 4180 osób zostało zakwalifikowanych i potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego. W tym 3071 w ramach rezydentury i 1109 w trybie pozarezydenckim.
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przekazało PAP 29 listopada, że w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) i na stronie internetowej CMKP zostały opublikowane ostateczne listy lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w jesiennym postępowaniu.

W tej rekrutacji złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków, w tym w postępowaniu dostępnych było 4218 miejsc rezydenckich i 11 955 pozarezydenckich.

Najpopularniejsze wśród lekarzy (uwzględniając liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze) były dziedziny: medycyna rodzinna, pediatria, psychiatria, radiologia i diagnostyka obrazowa oraz anestezjologia i intensywna terapia.

W dalszej kolejności znalazły się także: choroba wewnętrzna, dermatologia i wenerologia, położnictwo i ginekologia, kardiologia, endokrynologia oraz ortopedia i traumatologia.

Najwięcej miejsc rezydenckich zostało rozdysponowanych w następujących dziedzinach (ranking opiera się na liczbie potwierdzonych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie w całym postępowaniu kwalifikacyjnym): medycyna rodzinna – 351, choroby wewnętrzne – 270, pediatria – 252, psychiatria – 227, anestezjologia i intensywna terapia – 210, położnictwo i ginekologia – 207, ortopedia i traumatologia – 139, chirurgia ogólna – 132, kardiologia – 104, neurologia – 101 oraz radiologia i diagnostyka obrazowa – 73.

Od jesieni 2022 r. zmieniły się zasady naboru na specjalizacje lekarskie. Lekarz ubiegający się o specjalizację mógł w jednym wniosku dokonać maksymalnie 15 wyborów, wskazując dziedzinę, województwo i tryb (rezydencki lub pozarezydencki), oraz trzy jednostki, w których chciałby realizować szkolenie specjalizacyjne. W jesiennej rekrutacji tylko 444 osoby wybrały 15 wariantów, a 1477 osób starało się tylko o jedno miejsce.

CMKP podało, że lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora centrum o weryfikację postępowania konkursowego w terminie dwóch dni od ogłoszenia list rankingowych.

Po upływie dwudniowego terminu wojewodowie będą mogli rozpocząć kierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia postępowania.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.