Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
NEJM: Profilaktyka przeciwkrzepliwa u pacjentów onkologicznych - rywaroksaban, czy apiksaban?
Źródło: Damian Matusiak/ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1814630?query=recirc_curatedRelated_article https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1814468?query=featured_pulmonary https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963402/ https://www.mdcalc.com/khorana-risk-score-venous-thromboembolism-cancer-patients
Autor: Marta Koblańska |Data: 15.03.2019
 
 
Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się dwa badania wskazujące, że u pacjentów onkologicznych w profilaktyce przeciwkrzepliwej lepiej jest stosować apiksaban niż rywaroksaban. Dlaczego?
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest podwyższone u pacjentów onkologicznych. Rosnąca liczba zachorowań, doskonalsza diagnostyka i coraz skuteczniejsze terapie sprawiają, że pacjenci żyją coraz dłużej i wymagają skutecznej i bezpiecznej profilaktyki przeciwkrzepliwej. Mniej uciążliwymi od heparyny czy inhibitorów syntezy witaminy K są inhibitory czynnika Xa, które można przyjmować doustnie i nie trzeba kontrolować wskaźnika INR, jednak dotychczas brakowało twardych dowodów na ich skuteczność w zapobieganiu incydentom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów onkologicznych. Na łamach The New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badań, które dostarczają informacji na ten temat.

Przeprowadzono dwa randomizowane badania z podwójnie ślepą próbą na dużych grupach pacjentów. W pierwszym z nich zbadano skuteczność rywaroksabanu u 841 pacjentów z co najmniej 2 punktami w skali Khorany (oceniającej ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów onkologicznych, kalkulator dostępny tutaj). Badanych przydzielono do grupy otrzymującej 10 mg rywaroksabanu na dobę lub placebo. Terapia trwała180 dni, a kontrole przeprowadzano co 8 tygodni. Co najmniej jeden incydent zakrzepowo-zatorowy odnotowano u 6% pacjentów (25/420) przyjmujących rywaroksaban i 8,8% (37/421) pacjentów otrzymujących placebo, jednak wynik ten okazał się nieistotny statystycznie (p=0,1). W świetle powyższego badania można stwierdzić, że rywaroksaban nie nadaje się do stosowania w profilaktyce przeciewkrzepliwej u chorujących na nowotwór.

Do dyspozycji pozostaje jeszcze jeden powszechnie stosowany inhibitor czynnika Xa, apiksaban - w badaniu jego skuteczności i bezpieczeństwa wzięło udział 563 pacjentów rozpoczynających chemioterapię, z co najmniej 2 punktami w skali Khorany. Przydzielono ich do otrzymywania 2,5 mg apiksabanu na dobę lub placebo; podobnie do powyższego badania follow-up prowadzono 180 dni. Tym razem jednak terapia okazała się skuteczna - epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej pojawił się u 4,2% (12/288) pacjentów w grupie badawczej i u 10,2% (28/275) w grupie kontrolnej (p<0,001). W trakcie badania poważne krwawienie wystąpiło u 2,1% pacjentów z grupy badawczej i 1,1% z grupy kontrolnej.

Powyższe badania wprawdzie nie są zaleceniami wiodących towarzystw naukowych, jednak dają cenną wskazówkę terapeutyczną i z pewnością mogą posłużyć za dowód, na którym można oprzeć leczenie w poszczególnych sytuacjach klinicznych.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe