Specjalizacje, Kategorie, Działy
Naczelna Izba Lekarska

NIL: Nie ma odpowiedzi od prokuratury w sprawie zawiadomienia o ujawnieniu danych

Udostępnij:
Naczelna Rada Lekarska zawiadomiła najważniejsze organy państwowe w związku z naruszeniem przepisów dotyczących danych osobowych przez ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Nie wszystkie instytucje podjęły działania, do dziś brakuje odpowiedzi od prokuratury.
Przypominamy: Po tym, jak na początku sierpnia były już minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, za pośrednictwem mediów społecznościowych, dane wrażliwe lekarza, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zwrócił się w tej sprawie do prokuratury, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawa dotyczyła bowiem naruszenia przepisów odnoszących się do danych osobowych poprzez upublicznienie danych wrażliwych lekarza i wystawionej przez niego recepty.

Instytucje rządowe reagują
W odpowiedzi na wniosek prezesa NRL Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie zgodności działań podjętych w powyższym zakresie przez ówczesnego ministra zdrowia z obowiązującymi przepisami prawa przewidującymi ochronę danych osobowych dotyczących zdrowia, w tym ochronę informacji na temat stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Do apelu samorządu lekarskiego odniósł się również Urząd Ochrony Danych Osobowych. Poinformował, że sprawa jest przedmiotem zainteresowania organu nadzorczego, który – realizując przysługujące mu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kompetencje – podjął stosowne czynności wyjaśniające.

Do byłego szefa resortu zwrócił się również Rzecznik Praw Obywatelskich, prosząc go o przedstawienie wyjaśnień. Poinformował też, że sprawa jest obecnie przedmiotem analizy prawnej. W piśmie do prezesa NRL zaznaczono, że w zależności od uzyskanych informacji RPO będzie podejmował kolejne czynności.

– Prokuratura jeszcze nie odpowiedziała na zawiadomienie prezesa NRL – przekazał na koniec prezes Łukasz Jankowski.

Przeczytaj także: „Wrażliwe dane dostępne dla każdego lekarza. Luka w systemie gabinet.gov.pl”.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.