Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

NIL zapytała uczelnie medyczne o warunki kształcenia – z 29 odpowiedziało 12

Udostępnij:
Z liczących się placówek nie odpowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uniwersytety medyczne w Łodzi, Lublinie, Wrocławiu i w Olsztynie. Na pewno w przyszłości ich ankiety wiele wniosą do obrazu polskich uczelni medycznych.
Dlaczego przygotowano ankietę?

– W trosce o jakość kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów Komisja Kształcenia Medycznego NRL przygotowała ankietę, której celem jest między innymi wychwycenie uczelni kształcących lekarzy mimo niewystarczająco rozbudowanej bazy naukowo-dydaktycznej. Zebrane informacje pozwolą komisji sformułować wnioski dotyczące potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju systemu kształcenia przeddyplomowego kadr medycznych – wyjaśniono. Tym bardziej dziwi brak odpowiedzi władz uczelni mogących się pochwalić bazą naukowo-dydaktyczną. NIL nadal zachęca do wypełnienia ankiety.

Jaki obraz wyłania się z ankiet?

Na pewno potwierdza się zastrzeżenie, które sygnalizowano wcześniej, czyli brak własnej bazy dydaktycznej do nauk klinicznych, lepiej jest z bazą do realizowania programu, jeżeli chodzi o nauki podstawowe. Nie doszło też do cudownego rozmnożenia kadry, szczególnie profesorskiej. Na niektórych uczelniach jest ona wystarczająca, szczególnie tych starszych, w innych raczej na styk. I tak jest w odpowiedziach na wiele innych, także bardziej szczegółowych pytań.

NIL opublikowała na razie zestaw ankiet. Na pewno potrzebna będzie ich wnikliwa analiza.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.