Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Opieka koordynowana – jest projekt rozporządzenia

Udostępnij:
Pamiętajmy, że prowadzenie opieki koordynowanej to propozycja, a nie obowiązek lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Resort zdrowia opublikował projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Proponowane w dokumencie świadczenia są elementami wdrożenia w POZ opieki koordynowanej. Na konsultacje społeczne wyznaczono 14 dni, a zmiany mają wejść w życie 1 października br.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2021 r. trwał drugi etap pilotażowego programu resortu zdrowia pod nazwą „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – model POZ PLUS”.

W trakcie tego etapu wytypowano choroby, które należy objąć opieką koordynowaną w ramach POZ. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, migotanie przedsionków, cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), niedoczynność tarczycy i guzki tarczycy.

Są to najczęstsze choroby przewlekłe, które lekarze POZ diagnozują w trakcie udzielania świadczeń, jednakże czynnikiem utrudniającym postawienie pełnej diagnozy oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych jest m.in. brak dostępności badań diagnostycznych.

W konsekwencji powodowało to konieczność kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w celu zdiagnozowania problemu zdrowotnego i ustalenia dalszej terapii.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, wprowadzenie świadczeń opieki koordynowanej w POZ ma na celu umożliwienie dostępu do:
• badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz
endokrynologii, co pozwoli na skuteczne wykrywanie i diagnozowanie najczęstszych chorób przewlekłych;
• konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, specjalisty chorób płuc, alergologa, endokrynologa, co ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem w ramach POZ bez konieczności kierowania go do AOS;
• wizyt kompleksowych wraz z opracowaniem indywidualnego planu opieki medycznej,
co poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia
standardów opieki w przypadku chorób przewlekłych objętych opieką koordynowaną;
• porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki POZ, co przyczyni się do poprawy
jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość
opieki;
• porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków, co będzie ważnym wsparciem
dla pacjentów m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

W rezultacie wprowadzanych zmian lekarze POZ będą mogli szybciej postawić diagnozę oraz ustalić terapię dzięki możliwości zlecenia większej liczby badań diagnostycznych. Uzyskają też możliwość odbywania konsultacji z lekarzami specjalistami (w relacji pacjent – lekarz oraz lekarz POZ – lekarz specjalista).

Proponowane badania diagnostyczne pozwalają wykorzystać szerokie kompetencje lekarzy rodzinnych zdobywane podczas szkolenia specjalizacyjnego, a także umożliwiają poszerzenie diagnostyki pacjenta w POZ.

Opracowanie INK
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.