LEKARZ POZ
Choroby narządu wzroku
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

PTO pisze do ministra zdrowia

Źródło: kg
Autor: Andrzej Kordas |Data: 19.04.2015
 
 
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego prof. Wojciech Omulecki w imieniu zarządu PTO wystosował list do ministra zdrowia. Zawiera on apel o jak najszybsze wprowadzenie programu lekowego leczenia wysiękowej postaci AMD, który przyniesie efektywne i skuteczne leczenie chorych oraz dbałość o finanse publiczne.
W liście można przeczytać, iż Polskie Towarzystwo Okulistyczne z zadowoleniem przyjęło informacje o trwających w resorcie zdrowia pracach nad wprowadzeniem systemowego rozwiązania dla leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (wysiękowe AMD) w ramach programu lekowego.

„Jednak, ze zdziwieniem przyjęliśmy ostatnie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia
20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca
2015 r, w którym brak jest informacji o refundacji leczenia wysiękowej postaci AMD w
programie lekowym. Kolejny raz, oczekiwany od ubiegłego roku, program lekowy nie jest
realizowany, mimo obietnic ze strony Ministerstwa” – podkreśla prof. Wojciech Omulecki.

Akcentuje także, że dotychczasowa formuła leczenia i finansowania tej jednostki chorobowej, w ramach jednorodnych grup pacjentów w grupie B02, stała się iluzoryczną formą leczenia ze względu na niewystarczającą ilość iniekcji podawaną pacjentom. Doprowadziła ona do rozczarowania chorych, spowodowanym brakiem efektu leczenia, a ponadto do częściowego zmarnotrawienia blisko 47 milionów złotych z pieniędzy publicznych.

„Fakt ten jest spowodowany niewystarczającą ilości środków finansowych przeznaczonych na umowy szpitalne w okulistyce. Jedynie wydzielona pula pieniędzy na leczenie tego schorzenia może przynieść spodziewany efekt i poprawę istniejącej sytuacji. Tylko wprowadzenie programu lekowego może zagwarantować prawidłowe leczenie pacjentów chorych na wysiękową postać AMD” – ocenia prof. Omulecki.

Pisze również, iż do PTO dochodzą sygnały, iż ministerstwo pracuje nad wprowadzeniem do
wspomnianego programu również leku niezarejestrowanego w tym wskazaniu.

„Podstawą naszych obaw jest fakt zlecenia przez Ministerstwo Zdrowia Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowania analizy obejmującej skuteczność i bezpieczeństwo leku, w przypadku objęcia leku refundacją w przedmiotowym wskazaniu pozarejestracyjnym, a następnie opublikowania na stronie AOTM w dniu 7 stycznia 2015 r. tej analizy. Mamy do dyspozycji sprawdzone leki przeznaczone do leczenia wysiękowej postaci AMD. Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za możliwe skutki uboczne powstałe w wyniku leczenia lekiem niezarejestrowanym w tym wskazaniu?” – pyta prezes PTO i dodaje:

„W czasach rosnącej świadomości pacjentów w obszarze należnych im praw, uważamy, że rozwiązania Ministerstwa powinny uwzględniać również aspekt ochrony lekarzy przed potencjalnymi roszczeniami, wynikającymi ze stosowania leku poza zarejestrowanym wskazaniem. Zwracamy się zatem do Pana Ministra z apelem o jak najszybsze wprowadzenie programu lekowego leczenia wysiękowej postaci AMD, który przyniesie efektywne i skuteczne leczenie chorych oraz dbałość o finanse publiczne. Kiedy, zarówno chorzy jak i
lekarze będą mogli spodziewać się wprowadzenia programu lekowego?”.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.