LEKARZ POZ
Choroby układu krążenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pacjenci dializowani poddawani PCI – BMS czy DES?

Źródło: Chang TI, Montez-Rath ME, Tsai TT, Hlatky MA, Winkelmayer WC. Drug-Eluting Versus Bare-Metal Stents During PCI in Patients With End-Stage Renal Disease on Dialysis. J Am Coll Cardiol. 2016;67(12):1459-1469. doi:10.1016/j.jacc.2015.10.104.GS/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 03.08.2016
 
 
Stosowanie stentów powlekanych lekami w porównaniu ze stentami metalowymi wśród pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym redukuje ryzyko konieczności powtórnej rewaskularyzacji. Nie wykazano natomiast jednoznacznie, aby stosowanie stentów DES wiązało się z redukcją ryzyka zgonu oraz wystąpienia zawału serca. Niektóre z przeprowadzonych dotychczas badań porównywały rokowanie wśród chorych z mocznicą otrzymujących powyższe rodzaje stentów. Dodatkowych informacji na ten temat dostarcza badanie, którego autorami są Tara I. Chang i wsp., a którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Journal of the American College of Cardiology.
Badaniem objęto grupę 36 117 dializowanych pacjentów. W czasie rocznej obserwacji odnotowano 38 zgonów/100 osobo-lat, 55 zgonów lub zawałów serca/100 osobo-lat oraz 71 zgonów lub zawałów serca lub powtórnych rewaskularyzacji/100 osobo-lat. Pacjenci, którzy otrzymali wówczas stenty DES mieli o 18% mniejsze ryzyko zgonu, o 16% mniejsze ryzyko zgonu lub wystąpienia zawału serca oraz o 13% mniejsze ryzyko zgonu, wystąpienia zawału serca lub powtórnej rewaskularyzacji.
Reasumując, autorzy badania wykazali, iż stenty DES są bezpieczną metodą terapeutyczną wśród pacjentów dializowanych. Pacjenci, którzy otrzymują stenty DES mają istotnie mniejsze ryzyko zgonu, ryzyko wystąpienia zawału serca lub powtórnej rewaskularyzacji w porównaniu z tymi, którzy otrzymali stenty metalowe.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe