Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pilotaż w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności zostanie wydłużony

Udostępnij:
Jak informuje Rządowe Centrum Legislacji, do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które zmienia rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.
Właściwe rozporządzenie dotyczące pilotażu opublikowano 13 grudnia 2022 roku.

Przypomnijmy, że celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia opieki zdrowotnej, które znalazły się na liście programu to: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń: porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci, otolaryngologia dziecięca, alergologia dla dzieci, immunologia.

Dlaczego zasadne jest przesunięcie terminu? Jak zaznaczono, pilotaż powinien zostać wydłużony, ponieważ nie wszystkie umowy na realizację programu zostały zawarte w terminie umożliwiającym zakończenie etapu organizacji i realizacji zgodnie z jego założeniami a więc do dnia 30 listopada 2023 r. Ponadto zmiana rozporządzenia jest podyktowana koniecznością uporządkowania kwestii wymogów, jakie ma spełniać innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne, w związku z przepisami unijnymi.

Zaproponowano wydłużenie etapu organizacji i realizacji programu do 31 marca 2024 r. Umożliwi to zapewnienie realizatorom wykorzystania wspomnianych urządzeń wielofunkcyjnych co najmniej przez 6 miesięcy i zgodnie z założeniami programu, a także doprecyzowanie szczegółowej specyfikacji.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.