Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Podstawowa opieka zdrowotna – wchodzą zmiany

Udostępnij:
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swoich stronach zmienione zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie wchodzi w życie 1 października.
Jest ono związane z wydaniem przez Ministra Zdrowia 15 września zmienionego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ. Przepisy rozporządzenia m.in. rozszerzają listę badań, na które mogą kierować lekarze POZ, a na które dotąd mogli wysłać specjaliści. Nowe rozwiązania przewidują m.in. opcję konsultacji lekarza z lekarzem. W rozporządzeniu mowa jest też m.in. o czterech zakresach opieki koordynowanej.

Rozwiązania zawarte w zarządzeniu prezesa NFZ polegają m.in. na wprowadzeniu definicji porady wstępnej, która jest realizowana przez lekarza POZ w ramach stawki kapitacyjnej. Celem porady wstępnej jest potwierdzenie bądź wykluczenie wstępnego rozpoznania określonej choroby przewlekłej.

Obejmują one również m.in. dodanie nowego zakresu świadczeń – budżet powierzony opieki koordynowanej oraz uszczegółowienie sposobu finansowania i rozliczania świadczeń w związku z wprowadzeniem budżetu powierzonego koordynowanej opieki.

Zmiany obejmują też rozdzielenie zadań koordynatora realizującego zadania w zakresie promocji profilaktyki oraz koordynatora realizującego zadania w ramach świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej.

Zarządzenie określa m.in. wartości jednostek rozliczeniowych świadczeń, porad i konsultacji w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej. W uzasadnieniu wskazano, że w wycenie porady kompleksowej, konsultacji specjalistycznej (lekarz POZ - lekarz specjalista), konsultacji specjalistycznej (pacjent - lekarz specjalista) zawarte są również koszty osobowe realizacji zadań przez koordynatora opieki.

Podkreślono w nim, że nowy zakres świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej – świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, ma na celu zwiększenie dostępu m.in. do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii, co pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych, a także do konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa, co ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wskazano również, że świadczenia realizowane w formie wizyt kompleksowych z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej poprawią i ułatwią opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.