Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Polacy boją się raka, ale lekceważą profilaktykę

Udostępnij:
Nasi rodacy najbardziej boją się chorób nowotworowych, udaru i alzheimera. Natomiast najmniej przejmują się zakażeniami wirusowymi i nie doceniają roli profilaktyki. Takie wnioski można wyciągnąć z najnowszego sondażu „Polki i Polacy a choroby i zdrowie”.
Raport „Polki i Polacy a choroby i zdrowie” powstał we współpracy Ośrodka Badań Socjomedycznych oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej na podstawie ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2023 r. na reprezentatywnej próbie 805 osób dorosłych. W badaniu zapytano o obawy dotyczące chorób oraz to, jakie postawy zdrowotne wykazują nasi rodacy.

Najbardziej boimy się choroby nowotworowej
Największym źródłem obaw Polek i Polaków jest choroba nowotworowa – obawia się jej prawie dwie trzecie naszych rodaków (62 proc.). Wywołuje ona największe niepokoje bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy płeć. Udaru mózgu obawia się 51 proc. badanych, a choroby Alzheimera – 47 proc.

Coraz większa jest świadomość chorób rzadkich – z sondażu wynika, że obawia się ich 45 proc. ankietowanych. Zbliżony odsetek badanych obawia się zachorowania na chorobę wieńcową (37 proc.) i depresję (36 proc.), 35 proc. obawia się cukrzycy, a w dalszej kolejności depresji oraz otyłości.

Nie boimy się wirusów!
O wiele mniejszy lęk wywołują takie schorzenia, jak marskość wątroby (30 proc.) czy otyłość (25 proc.) Co ciekawe w kontekście pandemii, zdecydowanie najmniej boimy się chorób zakaźnych, takich jak COVID-19 czy grypa – 20 proc. ankietowanych, oraz zakażenie wirusem HIV – 24 proc.

Lękamy się samotności w chorobie
W związku z chorobą Polacy najbardziej obawiają się:
– niepełnosprawności spowodowanej chorobą prawie trzy czwarte badanych – 72 proc.
– problemów finansowych związanych z leczeniem – 71 proc., a 61 proc. boi się utraty dochodów,
– uzależnienia od innych – 67 proc., a spowodowanej chorobą samotności – 50 proc.
– 57 proc. martwi się tym, że przez chorobę nie będzie mogło opiekować się bliskimi,
– do lęku przed śmiercią przyznało się 56 proc. Polek i Polaków.

Nie doceniamy roli profilaktyki
– Pomimo stosunkowo dużych obaw przed chorobami nasi rodacy mają trudności w przekładaniu strachu na konkretne, prozdrowotne decyzje i zachowania – twierdzą autorzy opracowania.

Co prawda trzy czwarte ankietowanych (75 proc.) stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku wykonało podstawowe badania krwi, ale zaledwie co druga osoba (52 proc.) poddała się jakimkolwiek badaniom profilaktycznym.

– Wskazuje to na potrzebę edukacji zdrowotnej i promocji badań mających na celu wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, których Polki i Polacy się obawiają – czytamy we wnioskach z raportu.

Przeczytaj także: „Profilaktyka piersi i jąder – badajmy się”.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.