Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Powstała grupa robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych

Udostępnij:
Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie szpitali, które mierzą się z problemami związanymi z błędami wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych do systemu komputerowego czy z wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta w obszarze farmakoterapii.
Przyczyna problemów? Konieczność obsługi dużej liczby dokumentów papierowych i brak automatyzacji.

Odpowiednie zarządzanie przepływem produktów medycznych jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników placówek medycznych, jak i pacjentów. Błędy w stosowaniu leków w Unii Europejskiej powodują 163 tys. zgonów rocznie, a niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50 proc. wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie. W związku z tym w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powstała grupa robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach.

Brak odpowiedniego zarządzania, logistyki, systemów i szkoleń z zakresu podawania leków może powodować poważne szkody. Bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów jest zagrożone, jeśli produkty medyczne są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, podawane lub jeśli są niewystarczająco monitorowane. Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa dostrzegli, że ten problem wymaga reakcji, działań i wypracowania odpowiednich dokumentów i rekomendacji. Przewodniczącą grupy została dr n. ekon. Anna Gawrońska, ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Do składu grupy roboczej dołączyli również dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, dr n. farm. Piotr Merks, mgr farm. Marcin Bochniarz, mgr Magdalena Ryznar-Zaręba, mgr Marzena Janowska oraz mgr Marcin Bicz.

– Grupa robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach jest reakcją na błędy w podawaniu leków oraz problemy związane z przepływem produktów medycznych. Wierzę, że wspólnie stawimy czoła największym wyzwaniom związanym z przepływem produktów medycznych, a także zrealizujemy cele, które wyznaczyliśmy na pierwszym spotkaniu grupy – skomentowała dr n. ekon. Anna Gawrońska.

Powstanie grupy roboczej to również odpowiedź na zapotrzebowanie polskich szpitali, które mierzą się z problemami związanymi z błędami wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych do systemu komputerowego, dublowaniem się czynności czy wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta w obszarze farmakoterapii, czego rezultatem jest konieczność obsługi dużej liczby dokumentów papierowych i brak automatyzacji wybranych czynności.

– Konieczność cyfryzacji obiegu dokumentów związanych z dystrybucją produktów medycznych na terenie placówek medycznych oraz zwrócenia uwagi na znaczenie standardów interoperacyjności w istniejących i nowych systemach IT jest również ważnym elementem, którego nie można pominąć przy przepływie produktów medycznych. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi na istotę jednoznacznej identyfikacji: pacjentów, personelu medycznego i produktów medycznych na terenie szpitali – zwrócił uwagę mgr farm. Marcin Bochniarz.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.