Specjalizacje, Kategorie, Działy

Prof. Grażyna Rydzewska zaprasza do odwiedzin portalu e-Akademia Zaburzeń Mikrobioty

Udostępnij:
Powstaje właśnie nowy portal e-Akademia Zaburzeń Mikrobioty. Ideą powstania e-akademii jest dostarczenie i usystematyzowanie najnowszej wiedzy medycznej dotyczącej czynników zaburzających równowagę mikrobioty, wpływu tych zaburzeń na patofizjologię wywoływanych nimi chorób oraz możliwości ich leczenia poprzez m.in. przywracanie i utrwalanie stanu jelitowej eubiozy. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia portalu.
Szanowni Państwo,

Badania ostatnich dziesięcioleci potwierdzają istotną, żeby nie powiedzieć kluczową rolę mikrobioty jelitowej w zachowaniu zdrowia jak i w patofizjologii szeregu chorób będących domeną gastrologów, ale również lekarzy innych specjalności. Wykazano, że zaburzenia mikrobioty jelitowej - dysbioza jelitowa mają znaczący wpływ na funkcję jelit jak i narządy nie powiązane bezpośrednio z funkcją jelita. Wiemy obecnie, że istnieje oś powiązań jelitowo- mózgowych , czy jelitowo- płucnych oraz wpływu zaburzeń dysbiotycznych na przebieg chorób przewodu pokarmowego i nie tylko –dotyczy to chorób skóry czy chorób metabolicznych, autoimmunologicznych, neurologicznych itd.
Ogłoszone przed kilku laty Kryteria Rzymskie IV, zastąpiły tradycyjne pojęcie „zaburzeń czynnościowych” nową definicją „zaburzeń interakcji jelitowo-mózgowych”, zmieniając całkowicie punkt widzenia gastroenterologa na patofizjologię i wynikające z niej leczenie wielu chorób przewodu pokarmowego. Dzięki możliwościom molekularnej diagnostyki sekwencyjnej 16S rRNA pogłębiamy wiedzę na temat istotnej roli mikrobioty jelitowej dla funkcjonowania organizmu. Niektórzy postulują wręcz, iż mikroorganizmy jelitowe tworzą oddzielny narząd ściśle powiązany z organizmem człowieka tworząc razem funkcjonalny ,, super organizm”, od którego zależy homeostaza ustrojowa, prawidłowa czynność wielu narządów, a nawet nasze wzorce zachowań.

Zaburzenia jakościowe i ilościowe mikrobioty jelitowej, określane terminem dysbioza, mogą
prowadzić do rozwoju wielu chorób jelit takich jak m.in.: zespół rozrostu bakteryjnego w
świetle jelita cienkiego (SIBO), zespół jelita nadwrażliwego (IBS), objawowa niepowikłana
choroba uchyłkowa (SUDD/ONChU) oraz oddziaływać na przebieg nieswoistych chorób
zapalnych jelit (IBD) oraz chorób wątroby takich jak encefalopatia wątrobowa (HE).
Istotnym elementem leczenia przyczynowego wspomnianych chorób jest doprowadzenie
do stanu eubiozy, czyli fizjologicznej równowagi dotyczącej ilości, różnorodności i składu
mikroorganizmów zasiedlających przewód pokarmowy. W stanie eubiozy liczebność i
różnorodność poszczególnych grup drobnoustrojów w jelitach jest zrównoważona i dzięki
temu może pozytywnie wpływać na nasz organizm jednocześnie chroniąc go przed
chorobami i rozwojem patogenów.

Dzięki pozyskaniu sponsora tego innowacyjnego przedsięwzięcia, którym jest firma Alfasigma- wynalazca i producent ryfaksyminy alfa, jedynego jak na razie leku spełniającego wszystkie kryteria „eubiotyku” liczę, że projekt ten wzbudzi zainteresowanie i przybliży Państwu zasygnalizowane powyżej zagadnienie zaburzeń mikrobioty i pomoże w podejmowaniu w oparciu o najnowsze doniesienia i EBM, trafnych decyzji terapeutycznych odnośnie leczenia zaburzeń mikrobioty jelitowej jako przyczyny wielu chorób, nie tylko przewodu pokarmowego lecz również metabolicznych, autoimmunologicznych, dermatologicznych a nawet nowotworowych.

Drossman D.A., Hasler W.L. Rome IV-Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain
Interaction. Gastroenterology 2016; 150: 1257−1261.
Shreiner AB, Kao JY, Youngm VB. The gut microbiome in health and in disease. Curr Opin
Gastroenterol 2015;31(1):69–75.
Ponziani FR, Zocco MA, D’Aversa F, Pompili M, Gassbarini A. Eubiotic properties of rifaximin:
disruption of the traditional concepts in gut microbiota modulation. World J Gastroenterol
2017;23(25):4491–4499. 
Bajaj JS,   Barbara G, DuPont H.L., F Mearin F  Gasbarrini A., Tack J., New concepts on
intestinal microbiota and the role of the non-absorbable antibiotics with special reference to
rifaximin in digestive diseases, Dig Liver Dis 2018;50(8):741-749.
Ghoshal UC. Marshall and Warren Lecture 2019: A paradigm shift in pathophysiological basis
of irritable bowel syndrome and its implication on treatment. J Gastroenterol Hepatol 2020;
35: 712 721.
Tursi A, Scarpignato C, Strate LL i wsp. Colonic diverticular disease. Nat Rev Dis Primers 2020;
6: 20.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.