Specjalizacje, Kategorie, Działy
123 RF

RGNiSW o jakości kształcenia na kierunkach lekarskich

Udostępnij:
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim stanowisku wyraża zaniepokojenie obniżaniem wymagań jakościowych kształcenia na kierunkach lekarskich.
Apel o uszanowanie standardów kształcenia i roli PKA
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim stanowisku apeluje do ministra edukacji i nauki oraz ministra zdrowia o uszanowanie międzynarodowych standardów w zakresie oceny jakości kształcenia akademickiego, o uznanie właściwej, merytorycznej roli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i formułowanych przez nią opinii wobec wniosków o uruchomienie kierunków studiów, a także o pełną współpracę ministerstw z instytucjami państwowymi i przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa wyższego

Jak przyznaje RGNiSW, zwiększanie liczby kształconych lekarzy jest potrzebnym i ważnym krokiem w kierunku zabezpieczenia kadry lekarskiej w Polsce, szczególnie w dobie starzejącego się społeczeństwa, jednak – jak podkreśla – nie może to się odbywać kosztem jakości kształcenia i uruchamiania w pośpiechu nowych studiów w placówkach do tego nieprzygotowanych, ignorując długofalowe skutki takiego działania.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla, że szkodliwe jest częste ignorowanie negatywnych opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy planowaniu kierunków lekarskich i wyrażaniu przez ministra zgody na ich uruchomienie, niepokojąca jest również skala tego zjawiska – 10 spośród 19 ostatnich wniosków o otwarcie studiów na kierunku lekarskim otrzymało negatywną opinię PKA.

Przywrócenie przepisów wymagających pozytywnych opinii PKA
Zdaniem RGNiSW należy jak najszybciej przywrócić przepisy wymagające pozytywnych opinii PKA i ministra zdrowia oraz przynajmniej kategorii B+ w jednej z dyscyplin nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, jako warunku uruchomienia kształcenia na kierunku lekarskim (które przestały obowiązywać w 2023 roku) – do tego czasu należy wstrzymać wydawanie zezwoleń w sytuacji, kiedy powyższe warunki nie są spełnione.

RGNiSW w swoim stanowisku przekonuje, że należy zaprzestać wprowadzania do ustaw powołujących uczelnie (lub zmieniających ich typ) uprawnień do kształcenia na kierunku lekarskim i zastępowania w ten sposób kontroli jakości kształcenia przez decyzję polityczną, oraz że należy zwiększyć, w porozumieniu z władzami odpowiednich uczelni, ustalane przez ministra zdrowia limity rekrutacji na kierunki lekarskie w ośrodkach posiadających odpowiednią infrastrukturę i kadrę w dyscyplinach medycznych, zapewniając odpowiedni wzrost finansowania.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoi na stanowisku, że uruchomione w ostatnich dwóch latach studia na kierunkach lekarskich, mimo negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, powinny zostać poddane ocenie PKA i kontroli MEiN w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 i w przypadku negatywnej opinii zamknięte. Studentom takich kierunków zgodnie z przepisami należy zapewnić możliwość dalszego kształcenia w innych miejscach.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.