Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Resort zdrowia wydłuży program pilotażowy "Profilaktyka 40 plus"

Udostępnij:
Wydłużenie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 plus" do 30 czerwca 2024 r. – przewiduje opublikowany w czwartek projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Zmiany mają także uprościć i przyspieszyć proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia, które przedłuży funkcjonowanie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 plus" do 30 czerwca 2024 r. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych.

Rozporządzenie umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Projekt obejmuje także zmiany w dotychczasowych zasadach funkcjonowania programu "Profilaktyka 40 plus". Od 1 lipca 2023 r. do jego realizacji będzie musiała być wykorzystana centralna elektroniczna rejestracja, która umożliwia m.in. dokonanie zgłoszenia i przydzielenia terminu badania oraz zmianę lub rezygnację ze zgłoszenia.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że pozwoli to na uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewni świadczeniobiorcom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców.
Dla osób, które będą chciały wziąć udział w pilotażu, poszerzony został katalog instrumentów umożliwiających zapisanie się na świadczenia poprzez wykorzystanie Internetowego Konta Pacjenta oraz infolinii.

Świadczeniobiorcy objęci programem pilotażowym będą mogli złożyć oświadczenie o zamiarze uzyskania świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego po otrzymaniu skierowania za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio u świadczeniodawcy.

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi przydzielanie terminu udzielania świadczenia może odbywać się na dotychczasowych zasadach do 30 czerwca 2023 r. Ponadto terminy udzielenia świadczenia przydzielone przed 1 lipca 2023 r. należy uwzględnić w grafikach przyjęć udostępnionych jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje też, że realizatorzy programu pilotażowego spełniający warunki organizacji i realizacji programu będą mogli złożyć do Narodowego Funduszu Zdrowia oświadczenie o spełnieniu tych warunków do 15 czerwca 2023 r.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Program "Profilaktyka 40 plus" realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Wszystkie osoby powyżej 40 lat otrzymują jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu "Profilaktyka 40 plus", dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.