Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rewolucja informatyczna w polskiej ochronie zdrowia

Źródło: Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
Autor: Andrzej Kordas |Data: 22.07.2015
 
 
Rada Ministrów przyjęła wczoraj (21 lipca br.) projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. To kolejne ważne regulacje usprawniające funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wprowadzą znaczne udogodnienia dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy. Proponowane regulacje zyskują akceptację i poparcie przedsiębiorców nie tylko świadczeniodawców usług medycznych, ale także firm z sektora IT oraz wyrobów medycznych. Oczekujemy, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu. Zgodnie z przyjętym vacatio legis możliwość elektronicznego wystawiania recept, zleceń i skierowań oraz prowadzenia całej dokumentacji medycznej pacjenta powstanie po wejściu w życie ustawy oraz uruchomieniu Platformy P1, (tj. w tym roku). Natomiast obligatoryjność postaci elektronicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Najważniejsze rozwiązania ustawowe to:
1. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - bezpłatna internetowa aplikacja medyczna. To narzędzie (korzystanie z IKP będzie dobrowolne), dzięki któremu każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, umożliwi dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych (m.in. e-skierowania, e-recepty, e- zlecenia) od momentu założenia konta.

2. Recepta elektroniczna: e-recepta. Ma być powszechnie obowiązująca. Usunięty zostanie problem nieczytelnych recept. Jednak w niektórych sytuacjach, wskazanych w ustawie, będzie można stosować recepty papierowe. Pacjent będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej i lekach na niej przepisanych.

3. Elektroniczne zlecenie. Wprowadzenie e-zleceń na wyroby medyczne spowoduje m.in. brak konieczności wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. E-zlecenie zostanie wysłane przez lekarza elektronicznie do NFZ, który dokona jego weryfikacji, a następnie prześle pacjentowi informację o możliwości zrealizowania zlecenia.

4. Elektroniczne skierowanie: e-skierowanie powinno przyczynić się do zmniejszenia kolejek do specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na wizytę. Uniemożliwi zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach. Pacjent nie będzie musiał już też dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania. Na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Korekta już funkcjonujących procedur dotyczących kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i ratowników medycznych. Umożliwienie elektronicznego przepływu i obrotu informacjami oraz dokumentacją na każdym etapie kształcenia medycznego.


Zdaniem Zenona Wasilewskiego eksperta ds. prawa medycznego (Instytut Interwencji Gospodarczych BCC) proponowane regulacje to wstęp do wielkiej rewolucji w polskiej ochronie zdrowia. Takie rozwiązania skutecznie i powszechnie zostały wprowadzone w większości krajów Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że gromadzone w indywidualnej dokumentacji medycznej dane, w tej formie, dotyczą stanu zdrowia pacjentów. Są to dane wrażliwe (sensytywne) objęte ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dlatego koniecznością jest odpowiednie ich zabezpieczenia na poziomie administratora danych, przygotowania personelu nie tylko medycznego, samego sprzętu, serwerowni, sieci, aplikacji itp.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe