Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Statyny poprawiają rokowanie u hospitalizowanych z powodu COVID-19

Udostępnij:
Tagi: statyny, COVID-19
Warto dołożyć wszelkich możliwych starań, by w jak największym stopniu obronić się przed chorobą. W tym celu, oprócz zaszczepienia, należy zadbać o odpowiednią kontrolę chorób przewlekłych.
Grupą podwyższonego ryzyka hospitalizacji i ciężkiego przebiegu COVID-19 są osoby z hipercholesterolemią oraz chorobą miażdżycową naczyń; wśród osób zaliczających się do wymienionych grup powszechna jest terapia statynami. Przynosi ona wiele korzyści (najważniejsza to redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego), dlatego badacze z Warren Alpert Medical School of Brown University sprawdzili w prospektywnym badaniu, na ile leczenie statynami wpływa na rokowanie u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Do badania włączono 1360 pacjentów (mediana wieku 73,8 roku) z rozpoznaniem choroby wieńcowej, choroby tętnic obwodowych i/lub miażdżycowej choroby naczyń mózgowych, i wymagających hospitalizacji z powodu SARS-CoV-2. Wyjściowe stężenie troponiny i białka C-reaktywnego były niższe u pacjentów przyjmujących statyny przed przyjęciem do szpitala.
Stosowanie tej grupy leków wiązało się z istotnym, 63-proc. zmniejszeniem ryzyka zgonu, przyjęcia na oddział intensywnej terapii lub powikłań zakrzepowo-zatorowych. Związek ten pozostał istotny po uwzględnieniu wieku, płci, pochodzenia etnicznego, innych cech klinicznych pacjenta i stosowania leków sercowo-naczyniowych; efekt ochronny statyn stał się zerowy, gdy uwzględniono wysokie stężenia troponiny i CRP w dniu przyjęcia.

Udowodniono zatem, że wśród pacjentów z miażdżycową chorobą naczyń hospitalizowanych z powodu COVID-19 terapia statynami przed przyjęciem wiązała się z poprawą rokowania, z wyłączeniem pacjentów z cechami uszkodzenia mięśnia sercowego i wysokimi wykładnikami stanu zapalnego – czyli u tych, u których choroba od początku cechowała się dużym nasileniem.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.