Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Telemedycyna w pediatrii – poszukajmy dobrych stron

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 20.09.2021
 
 
Tagi: telemedycyna
Możliwość korzystania z telemedycyny – oprócz kompleksowej opieki – może zmniejszać liczbę hospitalizacji, poprawiać diagnostykę i obniżać koszty leczenia. Także w pediatrii.
422 dzieci biorących udział w badaniu przebywało w klinice przy University of Texas Health Science Center w Houston. Wszystkie miały za sobą co najmniej dwie hospitalizacje lub co najmniej jedno przyjęcie na oddział intensywnej terapii w poprzednim roku, a ryzyko powtórnej hospitalizacji bez kompleksowej opieki przekraczało 50 proc.

Każde dziecko miało zapewnioną opiekę, która obejmowała swobodny dostęp do placówki opieki zdrowotnej (m.in. telefoniczny) oraz konsultacje zatrudnionych w niej lekarzy ze specjalistami szpitalnymi. Ponadto 209 pacjentów zostało losowo przydzielonych do korzystania z usług telemedycznych w celu ułatwienia zdalnych konsultacji audiowizualnych z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Średni czas obserwacji wyniósł 1,19 roku w grupie korzystającej z telemedycyny i 1,24 roku w grupie randomizowanej wyłącznie do kompleksowej opieki. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było zmniejszenie liczby dni opieki poza domem – w przychodni, na oddziale ratunkowym lub w szpitalu, wskaźników poważnych chorób i kosztów systemu opieki zdrowotnej.

Telemedycyna łączyła się ze znacznie mniejszą liczbą dni opieki poza domem (12,94 vs 16,94 na rok dziecka) niż sama opieka kompleksowa. Wiązała się również ze znacznie niższymi wskaźnikami poważnych chorób (0,29 vs 0,62 na dziecko rocznie) oraz niższymi średnimi całkowitymi kosztami systemu opieki zdrowotnej (33 718 USD vs 41 281 USD na dziecko rocznie).

– Próbowaliśmy udowodnić, że wizyty „na odległość”, oprócz regularnej opieki nad dziećmi z poważnymi problemami zdrowotnymi, były podobnie lub równie skuteczne jak osobiste wizyty – tłumaczy dr Ricardo Mosquera z McGovern Medical School w UT Health Houston, dodając, że telemedycyna oznacza większe skupienie lekarza, staranne planowanie terapii i szybkie reagowanie na pogorszenie stanu zdrowia dziecka. Prosty przykład – jeśli opiekun zwraca się o poradę medyczną w dzień powszedni o godzinie 15.00, zamiast czekać na osobiste spotkanie do następnego dnia roboczego, można zaoferować mu natychmiastową konsultację w ramach telemedycyny.

Zachowując ostrożność i podkreślając konieczność dalszych analiz, można powiedzieć, że wizyty w ramach telemedycyny można przeprowadzać bezpiecznie, bez żadnych negatywnych skutków dla dzieci.

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe