Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Uprawnienia lekarzy do wystawiania recept na bezpłatne leki – wiceminister wyjaśnia

Udostępnij:
Lekarze przyjmujący prywatnie mieli problem z wystawianiem recept na darmowe leki dla osób powyżej 65. oraz do 18. roku życia. – Nie każdy specjalista mógł wypisać bezpłatne leki – odpowiada resort zdrowia.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarła informacja o problemach lekarzy specjalistów z wystawianiem recept na darmowe leki dla osób powyżej 65. oraz do 18. roku życia. Jak wynika z tych doniesień, do wystawiania recept ze stuprocentową refundacją dla dzieci i seniorów nie są już uprawnieni lekarze przyjmujący prywatnie. Z otrzymanych przez RPO informacji wynika, że do końca sierpnia 2023 r. bezpłatne leki dla seniorów mógł wypisywać każdy specjalista. W związku z wprowadzoną zmianą podnoszą się głosy, że doszło do nieuzasadnionego różnicowania lekarzy i pacjentów.

Do sytuacji odniósł się Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. W swojej odpowiedzi pokreślił, że program bezpłatnych leków dla seniorów istnieje od 1 września 2016 r., natomiast od 1 września 2023 r. nastąpiło rozszerzenie wcześniej obowiązującego wykazu bezpłatnych leków – tzw. wykazu Leki 75+ – o nowe substancje czynne z wykazu leków refundowanych oraz obniżenie kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków (dla osób po 65. roku życia). Od 1 września 2023 r. dostępna jest także lista leków bezpłatnych dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, tzw. wykaz Leki 18–.

Pozostałe warunki, w tym uprawnienia lekarzy do wystawiania recept na bezpłatne leki, pozostały bez zmian (nie jest prawdą, że do końca sierpnia br. leki bezpłatne dla seniorów mógł wypisać każdy specjalista).

W odpowiedzi na interwencję RPO Maciej Miłkowski wskazał też, że recepta może być wystawiona przez:
• lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pediatrę oraz lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej;
• lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach (przez tzw. lekarzy specjalistów);
• lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach (w tym lekarzy pracujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć – jednak wyłącznie w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego);
• lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.