Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wolne miejsca specjalizacyjne

Udostępnij:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych województwach na wiosenną rekrutację. Zapisy ruszają od 1 lutego.
W tym postępowaniu jest 4178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim. Lista jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca w wiosennym postępowaniu specjalizacyjnym, jest dostępna na stronie internetowej CMKP.

Wniosek należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r. Lekarz może wskazać aż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy zaznaczyć dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż trzy jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku dokonywane jest w terminie od 1 do 31 marca br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku można będzie zgłosić w terminie dwóch dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br.

Natomiast w terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz musi potwierdzić – za pomocą SMK – przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnieniem przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Osoby, które nie potwierdzą przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz ci, którzy znajdą się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, zostaną uwzględnieni w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

Opracowanie: INK
 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.