LEKARZ POZ
Choroby układu oddechowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne GINA 2016 – co nowego?

Źródło: Global Strategy for Asthma Managemant and Prevention (GINA) update 2016, available from: www.ginasthma.org MF/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 05.05.2016
 
 
W kwietniu br ukazały się na stronie internetowej zaktualizowane wytyczne GINA 2016, są prezentowane w wersji roboczej, uwzględniającej prace zespołu nad dokumentem. Nowe wytyczne w dużej części nawiązują do poprzednich edycji – nie nastąpiła zmiana definicji/klasyfikacji. Najwięcej zmian wprowadzono w części dotyczącej leczenia.
U chorych z nasileniem objawów (pogorszeniem kontroli) planowane jest podejmowanie działań wczesnych oraz długoterminowych wobec braku poprawy w ciągu 48 godzin i uzyskiwania wartości FEV>60% wartości należnej. Działania samodzielnie dokonywane przez chorego powinny być ustalone i zawarte w pisemnym planie postępowania. W sytuacji nasilenia objawów chory powinien zastosować lek doraźny – SABA lub w GKS/formoterol przy czym maksymalna dawka dobowa formoterolu nie powinna przekraczać 72 mcg. Na tym etapie chory powinien też dokonać wczesnej modyfikacji leczenia kontrolującego – tj intensyfikować leczenie (wGKS / formoterol, wGKS/ salmeterol lub w GKS). Zastosowanie jako leku doraźnego kombinacji w GKS/formoterol jest proponowane jako równorzędne z SABA począwszy od 3 stopnia ciężkości.
W leczeniu przewlekłym astmy ciężkiej (stopień 5) zaproponowane opcje dodania do terapii dotychczasowej (jak dla stopnia 4):

Dodanie tiotropium (respimat) u nastolatków ≥12 lat
i dorosłych – zwłaszcza z zaostrzeniami w wywiadzie
Dodanie omalizumabu u chorych z IgE - zależną astmą
Dodanie mepolizumabu u chorych z ciężką eozynofilową astmą (≥12 r.ż.)
Postępowanie uwzględniające badanie plwociny indukowanej /alternatywne/

Znacznie rozbudowane zostały informacje dotyczące zastosowania immunoterapii swoistej w astmie, po raz pierwszy poświęcono więcej uwagi tej metodzie leczenia wskazując na miejsce jej stosowania. Ponadto rozbudowano część dotyczącą monitorowania przebiegu leczenia i wskazano na czynniki ryzyka zaostrzenia u chorych. Wystąpienie jednego lub więcej z tych czynników może sprzyjać wystąpieniu zaostrzenia nawet u chorego z dobrą kontrolą astmy.
Odrębną część poświęcono postępowaniu w rejonach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Ocenia się, że problem niedodiagnozowania dotyczy w tych obszarach około 50%, a błędnego (over-diagnosis) w 34% osób.
Ponadto dodano w raporcie analizę zastosowania suplementacji witaminy D – nie wykazano korzyści stosowania w astmie, w tym poprawy kontroli astmy.
:
Global Strategy for Asthma Managemant and Prevention (GINA) update 2016, available from: www.ginasthma.org
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.