Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wytyczne praktyki klinicznej dotyczące zmniejszenia ryzyka chorób układu krążenia w cukrzycy typu 2

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Karolina Gawarzewska
|
Źródło: Medscape.com
American College of Cardiology (ACC) opublikowało zalecenia kliniczne, dotyczące zmniejszania ryzyka chorób układu krążenia przy użyciu inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) i agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1RA) u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Przedstawiamy kluczowe punkty, z raportu American College of Cardiology Solution Oversight Committee, o których należy pamiętać przy nowatorskich terapiach zmniejszających ryzyko sercowo-naczyniowe (CV) u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2D):

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z T2D.

Opracowanie strategii leczenia w celu poprawy wyników CV u pacjentów z T2D pozostaje głównym priorytetem.

Niedawne opracowanie inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego-2 (SGLT2) i agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1RA) po raz pierwszy pokazało, że specyficzne terapie obniżające stężenie glukozy mogą bezpośrednio poprawić wyniki CV.

Przedstawiona Ścieżka Decyzji Konsensusu Eksperckiego stanowi praktyczny przewodnik dla specjalistów CV w zakresie inicjowania i monitorowania inhibitorów SGLT2 i GLP-1RA, którego wyraźnym celem jest zmniejszenie ryzyka CV.

Ta ścieżka decyzji ekspertów konsensusu, zaleca rozpoczęcie dyskusji między pacjentem a klinicystą na temat stosowania inhibitora SGLT2 i / lub GLP-1RA z zademonstrowanymi korzyściami dla CV w czasie wizyty klinicznej u pacjentów z T2D, którzy mają lub są w grupie ryzyka klinicznej choroby miażdżycowej CV (ASCVD), niewydolności serca (HF) i / lub cukrzycowej choroby nerek (DKD).

U pacjentów z T2D i HF, zwłaszcza HF ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF), lub u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia HF, DKD, klinicznie jawnego ASCVD lub dowolnej kombinacji tych schorzeń, zaleca się stosowanie inhibitora SGLT2 z wykazaną korzyścią dla CV. GLP-1RA z wykazaną korzyścią dla CV jest zalecana u pacjentów z ustalonym lub bardzo wysokim ryzykiem ASCVD.

Wydaje się rozsądne, aby stosować jednocześnie inhibitor SGLT2 i GLP-1RA, z wykazanymi korzyściami dla CV, jeśli jest to klinicznie wskazane, nawet jeśli taka terapia skojarzona nie była badana pod kątem zmniejszenia ryzyka CV.

Te algorytmy leczenia należy stosować zgodnie z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi modyfikacji czynników ryzyka w zapobieganiu poważnym niepożądanym zdarzeniom sercowym u pacjentów z T2D, w tym wytycznymi dotyczącymi lipidów, ciśnienia krwi i leczenia przeciwpłytkowego.

Głównym celem opieki nad pacjentami z T2D jest poprawa przeżywalności i jakości życia.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.