Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

ZUS bierze na celownik zwolnienia lekarskie (i lekarzy)

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: OIL w Gdańsku
Ruszają masowe kontrole zwolnień lekarskich. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zwraca uwagę na prawidłowość wystawienia tych dokumentów i przypomina, kiedy lekarz może stracić uprawnienia do ich sporządzenia.
Prawidłowość wystawiania zwolnień lekarskich (orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby) podlega kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A tych w tym roku zapowiada się więcej niż w latach ubiegłych.

Od 2019 do 2021 roku lekarze wystawiali niemal 24,6 mln zwolnień lekarskich rocznie. Wiele z nich jednak nie odpowiadało sytuacji pacjenta, w wyniku czego ZUS wszczynał kontrole. Według doniesień RMF FM tylko w dwa miesiące 2023 roku wypisano 5 mln zwolnień lekarskich. To oznacza, że ZUS wraca do kontroli L4 na poziomie sprzed pandemii. Wykorzystuje do tego specjalny algorytm, który oblicza nadużycia.

Adwokat Karol Kolankiewicz wskazuje, że w toku kontroli lekarz orzecznik ZUS może zażądać od lekarza wystawiającego zaświadczenie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zwolnień lekarskich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego i bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do ich wystawiania, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Od powyższej decyzji ZUS można złożyć odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Adwokat Karol Kolankiewicz przypomina też, że orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny powinno nastąpić po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Musi także zostać odpowiednio potwierdzone w dokumentacji medycznej.

Lekarz, wydając orzeczenie, ma obowiązek brać pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

Jak podaje ZUS, do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 Kodeksu pracy), jest uprawniony też każdy pracodawca. Firma, która zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, występuje o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które pracownikom przysługują zasiłki chorobowe i opiekuńcze albo świadczenie rehabilitacyjne, do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom. Pracodawca powinien przeprowadzać kontrole w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów. Może ją nasilić w okresach, w których wzrasta liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.