Wyślij
Udostępnij:
 
 

Apteki a program lojalnościowy

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 29.08.2017
 
 
Programy lojalnościowe zyskują w Polsce na popularności. Czy polskie ustawodawstwo zezwala na udział apteki w takim programie? Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE:
Czy w świetle prawa dopuszczalny jest udział apteki w programie lojalnościowym (w którym bierze udział kilka wybranych aptek) i rozpowszechnianie przez tę aptekę informacji o tym programie?

ODPOWIEDŹ:

Udział apteki w programie lojalnościowym oraz działania polegające na rozpowszechnianiu przez tę aptekę informacji o tym programie są niedopuszczalne ze względu na zakaz reklamy, o którym mowa art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (pf).

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 94a pf „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.”.

Literalna wykładnia art. 94a pf oznacza de facto, że każda forma reklamy aptek (i punktów aptecznych) oraz ich działalności jest zabroniona, a jedyny wyjątek od tej reguły stanowi „informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego”. Brzmienie omawianego przepisu wprost wskazuje na niedopuszczalność reklamowania apteki niezależnie od podmiotu przeprowadzającego taką reklamę. Praktyka pokazuje, że zarówno wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni jak i sądy administracyjne rygorystycznie i w bardzo szeroki sposób interpretują przepis art. 94a pf.

Udział apteki w programie lojalnościowym i rozpowszechnianie przez tę aptekę informacji o tym programie jest niedopuszczalne w świetle art. 94a pf. Za reklamę, o której mowa w ww. artykule, przyjmuje się wszelkie działania, których celem jest zachęcenie do nabywania towarów i usług w konkretnej aptece, bez względu formę i metody jej prowadzenia oraz środki użyte do jej realizacji. Bez wątpienia, założeniem tego rodzaju programów lojalnościowych jest przyciągnięcie nowych i zatrzymanie aktualnych klientów, a w konsekwencji doprowadzenie do wzrostu sprzedaży w aptece. Rozpowszechnianie informacji o organizowanym programie lojalnościowym (np. poprzez prasę, Internet lub materiały informacyjne) również byłoby niewątpliwie niedozwoloną zachętą do skorzystania z usług wybranych aptek biorących udział w przedmiotowym programie lojalnościowym.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że udział apteki w programie lojalnościowym oraz działania polegające na rozpowszechnianiu przez tę aptekę informacji o tym programie stanowiłyby naruszenie zakazu reklamy, o którym mowa w art. 94a pf.

Podstawa Prawna:
Art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142, z późń. zm.)

Autor:
Paulina Surowiec, aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.