Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy dyrektor szpitala może zawiesić działalność?
 
Działy: Polecamy
Zdarza się tak, że dyrektor szpitala prócz kierowania placówką medyczną zaczyna pełnić funkcję publiczną. Czy w takiej sytuacji może na pewien czas oddać stery szpitala w inne ręce? Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE:
Czy można zawiesić pełnienie funkcji dyrektora szpitala na jakiś określony czas tj. na czas np. pełnienia funkcji publicznej?”

ODPOWIEDŹ:
Tak, można zawiesić pełnienie funkcji dyrektora szpitala na jakiś określony czas tj. na czas np. pełnienia funkcji publicznej. Możliwość taką zapewniają przepisy prawa pracy. Dyrektor szpitala jako pracownik powołany przez zarząd powiatu ma możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego, jeżeli na czas pełnienia innej funkcji nie chce się formalnie rozstawać ze swoim dotychczasowym miejscem pracy.

Możliwość skorzystania z takiego urlopu uzależniona jest od zgody pracodawcy. Pracodawca może takiej zgody nie udzielić. Jedynie wyjątkowo zobowiązany jest do jej wyrażenia w szczególnych wypadkach.

Takim szczególnym wypadkiem w kontekście pełnienia funkcji publicznej jest sytuacja obligatoryjnej zgody pracodawcy na udzielenia urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji posła lub senatora RP.

Pracodawcą jest podmiot, który utworzył szpital. Zatem przykładowo w przypadku dyrektora szpitala powiatowego, jego pracodawcą - uprawnionym do powoływania, odwoływania i udzielania urlopów, będzie zarząd powiatu . W takim przypadku należy zgłosić wniosek o urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji publicznej do starosty jako przewodniczącego zarządu powiatu.

Warto odróżnić zwykły urlop bezpłatny zdefiniowany w art. 174 Kodeksu pracy i tzw. urlop bezpłatny „na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy” określony w art. 1741. W omawianym przypadku zastosowanie znajdzie tylko zwykły urlop bezpłatny. Urlop „na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy” stosuje się bowiem jedynie z inicjatywy pracodawcy w przypadku trudności ekonomicznych/organizacyjnych i spowodowaną nimi koniecznością przekazania pracownika na pewien czas innemu pracodawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że zwykły urlop bezpłatny jak najbardziej może być wzięty na okres pełnienia funkcji publicznej .

Istotą urlopu bezpłatnego jest zawieszenie wzajemnych obowiązków i uprawnień stron stosunku pracy. W związku z tym dyrektor szpitala przebywający na takim urlopie nie będzie otrzymywał wynagrodzenia przez czas zawieszenia sprawowania tej funkcji. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się również do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. staż, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nie określony czy wymiar urlopu wypoczynkowego). Osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym zachowuje za to status pracownika. W przypadku wyrażenia zgody na urlop wyznaczona zostanie na ten okres osoba pełniąca obowiązki dyrektora szpitala.

Pracodawca może udzielić takiego urlopu dyrektorowi wyłącznie na pisemny wniosek pracownika (dyrektora). Wniosek taki może ale nie musi teoretycznie zawierać uzasadnienia. Prawo do urlopu bezpłatnego powstanie z chwilą wyrażenia zgody na jego udzielenie przez pracodawcę.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 174, 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141);
• art. 47 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654);
• art. 29 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, (Dz.U. z 2016 r. poz. 1510).

AUTOR:

Marcin Rytel, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista prezentowanych casusów TUTAJ.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe