Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl

Raport z monitoringu recept na opioidy. Minister reaguje

Udostępnij:

– Powołamy zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Krajowej Administracji Skarbowej i policji, w sprawie recept na opioidy – zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.  

Minister zdrowia Izabela Leszczyna poleciła dyrektorowi Centrum e-zdrowia wdrożenie stałego monitoringu wystawiania i realizacji recept na opioidy. System monitorowania zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia z 17 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku dla Centrum e-Zdrowia przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raportu dotyczącego recept na produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające działa od poniedziałku 17 czerwca.

Każdego dnia minister zdrowia będzie otrzymywała raport z monitoringu recept na opioidy. Jak tłumczyła szefowa MZ, obserwując trendy i nieprawidłowości, będzie można natychmiast reagować poprzez głównego inspektora farmaceutycznego i zawiadamiać organy ścigania. W przypadku niepokojących wniosków raport będzie trafiał do Komendy Głównej Policji.

Pierwszy raport z monitorowania przepisywania opioidów

Szefowa resortu zdrowia podczas rozmowy na antenie radia RMF FM 18 czerwca  powiedziała, że raport, który tego dnia otrzymała, „jest na tyle niepokojący, że przekazała go do odpowiednich służb, czyli na policję".

Na pytanie, co oznacza, że raport jest niepokojący, wyjaśniła, że na podstawie jednego pozwolenia wykonywania zawodu wystawiono kilka recept, które są realizowane w różnych miejscach Polsce. – To jest właśnie typowy model działalności receptomatu – dodała. 

– Jeżeli mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa, to są od tego odpowiednie służby. Zapewniam, że niebawem będą efekty – stwierdziła minister zdrowia.

Poinformowała również, że zostanie powołany zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele policji, Krajowej Administracji Skarbowej, jak również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Jak wyjaśniła szefowa MZ, zespół został powołany w celu podejmowania działań operacyjnych, które zapobiegną problemowi opioidowemu w Polsce.

MZ: Uszczelniamy system dla bezpieczeństwa pacjentów

Wcześniej minister Leszczyna w filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych wyjaśniła, że „nowy system monitorowania recept na leki opioidowe, w tym fentanyl, to dodatkowe procedury i ograniczenia prawne regulujące raportowanie i współpracę z policją”.

– Wprowadzenie szczególnego nadzoru ma na celu przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi opioidami i minimalizowanie ryzyka nadużywania przez osoby nieuprawnione – wskazała szefowa resortu zdrowia.

Podkreśliła, że leki opioidowe są bezpieczne wyłącznie przy stosowaniu u właściwego pacjenta, we właściwych wskazaniach, dawce i przez właściwy czas. – Codzienny system monitorowania wystawiania i realizacji recept ma zapewniać, że opioidy są stosowane tylko zgodnie z medycznymi wskazaniami – dodała. 

Publikujemy zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku dla Centrum e-Zdrowia przekazywania raportu dotyczącego recept na preparaty zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające.


Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.